Zář
28
Kategorie (ODS) 28-09-2009

Dne 20. října se na náměstí Arnošta z Pardubic konalo slavnostní vysazení lípy a její požehnání paní farářkou církve Husitské mgr. Pokornou. Jednalo se o akci Klubu přátel historie a přírody Úval, členů Sboru dobrovolných hasičů a ČSSD, jejímž hlavním námětem bylo zachování celistvosti Klánovického lesa. Starosta města, MUDr. Jan Šťastný (ODS) přednesl při této příležitosti následující projev:

Vážení občané !

Úvaly, tedy město ve kterém žijeme, jsou posledním Úvalem na východ od hlavního města Prahy – a pak už následuje jen „kolínská rovina“. Máme tu možnost i čest starat se o přírodní krásy, které naše město obklopují. A skutečně jich není málo. Z jedné strany nás obklopuje Klánovický les, ze strany druhé Vinice. Máme šanci procházet se údolími několika potoků, pozorovat hemžení kaprů v rybnících, aktivně i pasivně využívat všechny přírodní krásy k odpočinku. Bohužel – anebo možná „bohudík“ nám z polohy, kterou naše město zaujímá vyplývají i mnohé povinnosti. V prvé řadě morální povinnost bránit a ochraňovat přírodu před neadekvátními zásahy. No a pak už jsou to úkoly zcela konkrétní, mezi něž patří péče o biokoridory, mapování a odstraňování černých skládek i rozvoj města v souladu s nároky, jimiž nás příroda zahrnuje. Právě to poslední vyřčené vyvolává často polemiky, dohady i pře – a to nejen v našem městě, nejen v Klánovicích, nýbrž v okrajových partiích hlavního města Prahy obecně. Na jedné straně vzniká silný tlak na novou výstavbu obytných či sportovně turistických komplexů,  a to tlak natolik silný, že mu lze jen těžko dlouhodobě odolávat, na straně druhé je nutno rozvíjet  obce a města v příhraničí Prahy s rozvahou a plánovitě. Před dvěma lety jsem aktivně vystoupil s návrhem, aby se nová golfová hřiště budovala mimo lesní prostory a poukázal jsem na konkrétní možnosti, konkrétní lokality. V tomto smyslu jsem svým dopisem informoval i tehdejšího hejtmana středočeského kraje.  Velmi si cením činnosti tohoto Klubu přátel hjistorie a přírody Úvalů. Obnovení desky v Masarykově háji, vydání knihy o drobných památkách, další a další akce, které poukazují na historii města a rozšiřují počet těch, kteří Úvaly vnímají jako svůj domov, to je velká a nezvratitelná zásluha, kterou Klub našemu městu dává. Vím, že Klub připravuje  zvelebení oblasti Králičiny a vedení města bude tuto akci aktivně podporovat. Na konzultacích, které jsem vedl s panem mgr. Pokorným usilovně přemýšlíme o dalších významných akcích, například o zavedení tradice „Den pro Úvaly“, nebo o vytvoření pamětní desky všem umučeným v období druhé světové války, neboť na některá jména jakoby se zapomnělo. Dnešní slavnostní vysazení lípy a její požehnání chápu jako gesto, které má upozornit na to, že žijeme v objetí krásné přírody – a že je třeba ji chránit. Všem, kteří se tohoto aktu zúčastnili, upřímně děkuji.

                                                MUDr. Jan Šťastný

                                                starosta města Úvaly

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: