Modré stránky Úvalska

Kvě
01

Přeci jen vyrůstá nová úvalská generace s rozumným pravostranným pohledem. Držme jim palce, je to naše naděje.

Můj syn a pan profesor

Dub
02

velikonoce

Sněm místního sdružení Občanské demokratické strany v Úvalech zvolil dne 13. března 2018:

ing. Josef Martinovského předsedou místního sdružení ODS,

ing. Alexise Kimbembeho, paní Simona Mašatová a pana Josefa Štěpánovského za místopředsedy místního sdružení ODS.

sněm ODS 2018 - 1

sněm ODS 2018 - 3

sněm ODS 2018 - 2

 

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě poté, co ČSSD opustila koalici na radnici.

Dne 4.4.2017 se členové MS ODS sešli na pravidelné schůzce Rady místního sdružení, otevřené všem členům. Po intenzivní diskusi, při které byly zváženy všechny, i teoretické, varianty dalšího vývoje v zastupitelstvu města, přítomní členové jednomyslně přijali následující závěry:

1./ MS ODS bere s politováním na vědomí krok ČSSD. Zároveň po podrobném seznámení se s deklarovanými důvody konstatuje, že tyto nezakládají žádné podstatné porušení koaliční smlouvy od zbylých partnerů, mnohé z nich jsou sporné, nebo interpretovatelné různými způsoby. Proto se ODS domnívá, že skutečné důvody, proč ČSSD opustila koalici jsou asi jiné, nepřísluší nám však zkoumat, jaké.

2./ MS ODS doporučuje zastupitelům města, zvoleným za ODS, pokračovat v koalici se sdružením Otevřené Úvaly. Členové vychází z toho, že tito zastupitelé dostali od voličů mandát k uskutečňování volebního programu ODS a prostor pro jeho realizaci se ve stávající koalici jeví být největší možný.

3./ MS ODS bere na vědomí, že zastupitel a neuvolněný místostarosta Dr. Vítězslav Pokorný opustil řady ČSSD a rozhodl se podpořit zbytek koalice, a souhlasí s tím.

4./ Přítomní členové uložili předsedovi MS sestavit vyjednávací tým, který v termínu co nejkratším vyjedná s OÚ a nezávislým zastupitelem Dr. Pokorným dodatek koaliční smlouvy, který bude reagovat na novou situaci v zastupitelstvu města.

U Úvalech, 6.4.2017

 

S lítostí přijímáme skutečnost, že ČSSD – místní sdružení v Úvalech odstoupilo z koalice ustanovené po komunálních volbách v roce 2014. Občanská demokratická strana neuvažuje o tom, že by tento krok následovala, bližší stanovisko ODS vydá po zasedání strany, které se uskuteční 4. dubna 2017.

Vedení ODS, 27. března 2017

Je jasný, stručný a logický a doufejme, že nezvítězí levicový populismus:

Preambule

 

 

 

 

 

 

 

Program ODS pro krajské volby 2016

 

 

ODS slaví 25. narozeniny!

A že je co slavit… ODS byla dominantní a tvůrčí silou při přechodu z komunistického systému do svobodné společnosti s tržní ekonomikou v 90. letech. Přinesla tak svobodu a vyšší kvalitu života celé společnosti, i těm, kteří nepatřili mezi její fanoušky.

Celých 25 let stála a stojí na straně obrany individuální svobody, brzdila a brzdí socialistické tendence i v době, kdy nemá vládní odpovědnost. Stovky a tisíce jejích zastupitelů a starostů rozvíjeli a rozvíjí města a obce kolem nás. ODS dala ČR tři premiéry a jednoho prezidenta.

Česká republika potřebuje silnou pravici i nyní, kdy dochází k významnému ukrajování naší svobody. Potřebujeme stranu, která bude hájit národní zájmy a nedopustí zánik ČR v nějaké verzi evropského superstátu. Nejrůznější prapodivné pokusy o alternativní pravicové strany selhaly. ODS je jedinou autentickou, standardní a jasně ideově vybavenou pravicovou stranou, která má naději na vůdčí roli v pravé části politického spektra.

Jsem na to, co ODS dokázala, hrdý. Jsem hrdý na své kolegy v ODS a jsem rád, že se mohu podílet na nejednoduché cestě ODS zpět mezi nejvýznamnější politické síly. Věřím, že se to ODS v čele s prof. Petrem Fialou podaří. Přeji ODS do dalších 25 let minimálně znovu tři premiéry a jednoho prezidenta.

Všechno nejlepší občanští demokraté!

S pozdravem

Jan Skopeček

předseda RS Středočeský kraj

Milí přátelé!

Jak již jistě víte, rozhodl jsem se, po téměř čtrnácti letech předsednictví, předat žezlo dál. Důvodem tohoto počinu je moje současné pracovní zatížení, které mi nedovoluje intenzivněji se vnořovat do nových problematik našeho města. A to je špatně.

Napadá mne zvláštní asociace: Vzpomněl jsem si na svá vojenská léta, která jsem zčásti trávil u „péesáků“ a když se zjistilo, že nejsem vhodným typem pro ochranu hranic socialismu a míru, tak u „pétepáků“. A právě u „pétepáků“ se hojně používalo sousloví „číslo hovoří“.

Pro ty, když neví, proč „číslo hovoří“ vysvětluji, že se jednalo o číselné vyjádření počtu dnů pro odchod do civilu.

Cítím, že „čísla jistým způsobem „hovoří“ i v našem vzkvétajícím městě, i když v trochu jiném kontextu. Do Úval totiž v posledních deseti letech, kdy se ODS aktivně účastní vedení města „nateklo“ přibližně

1, 5 miliardy Kč

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÉ AKCE 2006 – 2014:

Kultura, sport2

 

CELKOVÉ VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 2006 – 2014

Celkové výdaje2

 

PŘÍJMY OD DEVELOPERŮ 2006 – 2014

Příspěvky developerů2

 

INVESTICE JINÝCH VELKÝCH INVESTORŮ V KATASTRU MĚSTA

Investice jiných2

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Úvalům mnoho dalších úspěchů.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, čestný předseda MS ODS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sněm místního sdružení ODS konaného dne 8. března 2016

USNESENÍ č. 18/2016: Za předsedu místního sdružení byl tajnou volbou   zvolen ing. Josef Martinovský

USNESENÍ č. 19/2016: Sněm místního sdružení ODS zřizuje funkci  „čestného předsedy

USNESENÍ č. 20/2016: Sněm místního sdružení ODS jmenuje MUDr. Jana Šťastného  čestným předsedou MS ODS Úvaly.

USNESENÍ č. 21/2016 : Za místopředsedy místního sdružení byli tajnou volbou zvoleni ing. Alexis Kimbembe a JUDr. Helena Jukinová.

USNESENÍ č. 22/2016: Sněm místního sdružení ODS rozhodl,

a) že vzhledem k počtu členů nebude volena rada MS a o záležitostech bude rozhodovat přímo členská základna,

b) že se schůze členské základny a hostů budou uskutečňovat nejméně jedenkrát do měsíce, a to každé první úterý v měsíci.

USNESENÍ č. 23/2016 Aklamací byla zvolena paní Danuše Pajasová pokladnicí.

USNESENÍ č. 24/2016: Sněm ODS diskutoval problematiku fungování předškolského zařízení zřizovaného městem a

a) pověřuje JUDr. Helenu Jukinovou sestavením stanoviska MS ODS Úvaly k této problematice,

b) pověřuje ing. Alexise Kimbembeho tlumočením tohoto stanoviska na Radě města.

USNESENÍ č. 22/2016: Sněm místního sdružení ODS pověřuje předsedu MS ODS sestavením pracovní skupiny, která bude, v co nejkratším časovém intervalu, definovat stanovisko ODS k dalšímu rozvoji Úval.

Zápis ze sněmu byl schválen všemi přítomnými členy MS ODS Úvaly. Zápis ověřil pan Josef Stěpánovský.

Nové vedení MS ODS Úvaly a „starý“ předseda:

DSC_0658

 

 

Led
17
Kategorie (ODS) 17-01-2016

Delegáty i členy pozdravil svým dopisem britský premiér David Cameron, předseda polské strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński a Richard Sulík ze slovenské SaS.  Na kongresu vystoupil vicepremiér Pavel Bělobrádek, předseda TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda STAN Petr Gazdík.

Petr Fiala obhájil post předsedy, když dostal silný mandát: získal podporu 436 delegátů ze 470, tedy 93 % hlasů. Projev profesora Fialy určitě stojí za přečtení. Předseda také mimo jiné varoval, že dát si pivo s přáteli v hospodě nemusí být samozřejmostí. Zaznamenali jsme také bezprostřední reakce po volbě.

O post 1. místopředsedy ODS se ucházelo několik kandidátů: Alexandra Udženija,Miloš Vystrčil a Jan Zahradil. Již v prvním kole zvítězila předsedkyně klubu pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija, když získala 239 hlasů ze 464.

Do Předsednictva ODS byli v prvním kole zvoleni: Martin Kupka (343 hlasů), Evžen Tošenovský (318 hlasů), Miloš Vystrčil (306 hlasů), Drahomíra Miklošová (271 hlasů).

Věříme, že s novým vedením se nám bude společně dařit pokračovat v obnově důvěry v ODS, přicházet s konkrétními opatřeními, která podpoří aktivní a pracovité lidi. Nesmíme dovolit, aby se naše země propadla v čase zpátky do socialismu, nesmíme dovolit, aby naše svoboda patřila oligarchům.

Jana Havelková
tisková mluvčí ODS