Sněm místního sdružení ODS konaného dne 8. března 2016

USNESENÍ č. 18/2016: Za předsedu místního sdružení byl tajnou volbou   zvolen ing. Josef Martinovský

USNESENÍ č. 19/2016: Sněm místního sdružení ODS zřizuje funkci  „čestného předsedy

USNESENÍ č. 20/2016: Sněm místního sdružení ODS jmenuje MUDr. Jana Šťastného  čestným předsedou MS ODS Úvaly.

USNESENÍ č. 21/2016 : Za místopředsedy místního sdružení byli tajnou volbou zvoleni ing. Alexis Kimbembe a JUDr. Helena Jukinová.

USNESENÍ č. 22/2016: Sněm místního sdružení ODS rozhodl,

a) že vzhledem k počtu členů nebude volena rada MS a o záležitostech bude rozhodovat přímo členská základna,

b) že se schůze členské základny a hostů budou uskutečňovat nejméně jedenkrát do měsíce, a to každé první úterý v měsíci.

USNESENÍ č. 23/2016 Aklamací byla zvolena paní Danuše Pajasová pokladnicí.

USNESENÍ č. 24/2016: Sněm ODS diskutoval problematiku fungování předškolského zařízení zřizovaného městem a

a) pověřuje JUDr. Helenu Jukinovou sestavením stanoviska MS ODS Úvaly k této problematice,

b) pověřuje ing. Alexise Kimbembeho tlumočením tohoto stanoviska na Radě města.

USNESENÍ č. 22/2016: Sněm místního sdružení ODS pověřuje předsedu MS ODS sestavením pracovní skupiny, která bude, v co nejkratším časovém intervalu, definovat stanovisko ODS k dalšímu rozvoji Úval.

Zápis ze sněmu byl schválen všemi přítomnými členy MS ODS Úvaly. Zápis ověřil pan Josef Stěpánovský.

Nové vedení MS ODS Úvaly a „starý“ předseda:

DSC_0658

 

 

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: