Povolební zamyšlení 2018

Vážení čtenáři, jak jsme již avizovali, rozšířená rada místního sdružení ODS za účasti významné většiny členů jednomyslně doporučila dvěma zastupitelům, zvoleným za ODS, pokračovat v koaliční spolupráci se sdružením Otevřené Úvaly. Udělali jsme to i s tím rizikem, že být vidět vedle tak výrazné osobnosti, jako je Petr Borecký, je opravdu obtížná úloha. Myslíme si…

Vyjednávání o koalici po komunálních volbách 2018

  Volby máme za sebou, a tak přišel čas vytvářet koalice. Už ihned po volbách jsme měli možnost jednat s případnými koaličními partnery. Jako vůbec první nám nabídl setkání současný starosta Petr Borecký, zástupce Otevřených Úval, našeho dosavadního koaličního partnera. Později i pan Jan Černý z Pro Úvaly. Obě pozvání jsme přijali a obě schůzky byly naplánované…

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě.

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě poté, co ČSSD opustila koalici na radnici. Dne 4.4.2017 se členové MS ODS sešli na pravidelné schůzce Rady místního sdružení, otevřené všem členům. Po intenzivní diskusi, při které byly zváženy všechny, i teoretické, varianty dalšího vývoje v zastupitelstvu města, přítomní členové jednomyslně přijali následující závěry:…

ODS slaví 25 let své existence

ODS slaví 25. narozeniny! A že je co slavit… ODS byla dominantní a tvůrčí silou při přechodu z komunistického systému do svobodné společnosti s tržní ekonomikou v 90. letech. Přinesla tak svobodu a vyšší kvalitu života celé společnosti, i těm, kteří nepatřili mezi její fanoušky. Celých 25 let stála a stojí na straně obrany individuální…