Milí přátelé!

Jak již jistě víte, rozhodl jsem se, po téměř čtrnácti letech předsednictví, předat žezlo dál. Důvodem tohoto počinu je moje současné pracovní zatížení, které mi nedovoluje intenzivněji se vnořovat do nových problematik našeho města. A to je špatně.

Napadá mne zvláštní asociace: Vzpomněl jsem si na svá vojenská léta, která jsem zčásti trávil u „péesáků“ a když se zjistilo, že nejsem vhodným typem pro ochranu hranic socialismu a míru, tak u „pétepáků“. A právě u „pétepáků“ se hojně používalo sousloví „číslo hovoří“.

Pro ty, když neví, proč „číslo hovoří“ vysvětluji, že se jednalo o číselné vyjádření počtu dnů pro odchod do civilu.

Cítím, že „čísla jistým způsobem „hovoří“ i v našem vzkvétajícím městě, i když v trochu jiném kontextu. Do Úval totiž v posledních deseti letech, kdy se ODS aktivně účastní vedení města „nateklo“ přibližně

1, 5 miliardy Kč

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÉ AKCE 2006 – 2014:

Kultura, sport2

 

CELKOVÉ VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 2006 – 2014

Celkové výdaje2

 

PŘÍJMY OD DEVELOPERŮ 2006 – 2014

Příspěvky developerů2

 

INVESTICE JINÝCH VELKÝCH INVESTORŮ V KATASTRU MĚSTA

Investice jiných2

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Úvalům mnoho dalších úspěchů.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, čestný předseda MS ODS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sněm místního sdružení ODS konaného dne 8. března 2016

USNESENÍ č. 18/2016: Za předsedu místního sdružení byl tajnou volbou   zvolen ing. Josef Martinovský

USNESENÍ č. 19/2016: Sněm místního sdružení ODS zřizuje funkci  „čestného předsedy

USNESENÍ č. 20/2016: Sněm místního sdružení ODS jmenuje MUDr. Jana Šťastného  čestným předsedou MS ODS Úvaly.

USNESENÍ č. 21/2016 : Za místopředsedy místního sdružení byli tajnou volbou zvoleni ing. Alexis Kimbembe a JUDr. Helena Jukinová.

USNESENÍ č. 22/2016: Sněm místního sdružení ODS rozhodl,

a) že vzhledem k počtu členů nebude volena rada MS a o záležitostech bude rozhodovat přímo členská základna,

b) že se schůze členské základny a hostů budou uskutečňovat nejméně jedenkrát do měsíce, a to každé první úterý v měsíci.

USNESENÍ č. 23/2016 Aklamací byla zvolena paní Danuše Pajasová pokladnicí.

USNESENÍ č. 24/2016: Sněm ODS diskutoval problematiku fungování předškolského zařízení zřizovaného městem a

a) pověřuje JUDr. Helenu Jukinovou sestavením stanoviska MS ODS Úvaly k této problematice,

b) pověřuje ing. Alexise Kimbembeho tlumočením tohoto stanoviska na Radě města.

USNESENÍ č. 22/2016: Sněm místního sdružení ODS pověřuje předsedu MS ODS sestavením pracovní skupiny, která bude, v co nejkratším časovém intervalu, definovat stanovisko ODS k dalšímu rozvoji Úval.

Zápis ze sněmu byl schválen všemi přítomnými členy MS ODS Úvaly. Zápis ověřil pan Josef Stěpánovský.

Nové vedení MS ODS Úvaly a „starý“ předseda:

DSC_0658