Parkování u koupaliště bude letos konečně regulováno

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu automobilů se město Úvaly potýká s problémem parkování u koupaliště. Situace je rok od roku horší. Návštěvníci koupaliště přijíždějící automobily vůbec nerespektují dopravní předpisy a neostýchají se své vozy zaparkovat na zákazech stání a dokonce i ve vjezdech.

Bohužel, existuje i nebezpečí, že se do oblasti koupaliště i do oblasti Ztraceného Korce nedostanou v případě nutnosti hasiči, nebo záchranné služby.

Řešení této situace není vůbec jednoduché, ač by se to na prvý pohled mohlo zdát. Není účelem tohoto sdělení vyjmenovávat legislativní, finanční, personální a jiné překážky, které brání zavedení takového systému, který by byl přijat jako nejlogičtější.

Přesto jsme se pro tuto sezónu rozhodli situaci řešit a prosíme všechny občany, kteří v dané lokalitě žijí, i ty, kteří budou koupaliště navštěvovat, aby nám vyšli vstříc při realizaci opatření níže uvedených. Jsme si skutečně vědomi toho, že námi navržený systém má několik nedostatků, odpovídá však současným, jak bylo již řečeno „legislativním“, „finančním“ a „personálním“ možnostem města. Velmi děkujeme za pochopení.

Nyní k navrhovaným opatřením:

V prostoru před koupalištěm vzniknou 4 parkovací plochy. Bude se jednat o takzvanou červenou, žlutou, modrou a zelenou parkovací zónu. Tyto zóny by měli při dodržování správného parkování pojmout až na 250 automobilů.

Systém bude fungovat tak, že v prostoru křižovatky s ulicemi Mánesova a Horova bude vedle komunikace umístěna kabina s pracovníkem, který bude rozdávat parkovací karty, na které bude vyznačeno příslušné parkoviště a na kterou bude vratná záloha.

Opakuji: VRATNÁ ZÁLOHA, čímž se můžeme vyhnout problémům s legitimností vybírání parkovacích poplatků, vykazováním zisku, daňovým přiznáním a tak dále …

Na každou parkovací plochu je spočítán počet parkovacích karet, který odpovídá kapacitě parkoviště. Jakmile se vyčerpá kapacita všech parkovacích karet ve všech čtyřech zónách, bude umístěna před vjezd do ulic Mánesova a Horova cedule, že kapacita parkoviště je již plná.

Při opuštění koupaliště bude každému, po odevzdání parkovací karty, dvacetikorunová záloha vrácena.

Obsluhující osoba bude bez parkovací karty a vratné zálohy pouštět jen vozidla majitelů bydlících v ulicích Horova a Ztracený Korec. Buď na občanský průkaz, nebo na povolení,  vztaženému k SPZ, o tom ještě diskutujeme.

Zároveň budeme v rámci možností spolupracovat s Policií ČR, abychom co nejvíce zamezili parkování mimo vymezené plochy.

Městská policie, která by v tomto případě byla ideálním prostředkem kontroly parkování, bude moci situaci kolem koupaliště, bohužel, řešit až příští sezónu.

Pevně věřím, že výše uvedená opatření uleví obyvatelům ulic přilehlých koupališti a ještě jednou prosím o podporu výše uvedených opatření, která sice nejsou ideální, ale mohou být, v případě vzájemného pochopení a spolupráce, účinná.

 

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Kvě
21
Kategorie (Informace, ODS) 21-05-2014

V Lysé nad Labem dne 20. května 2014

Vážené čtenářky a čtenáři,

dnes naposledy si Vám dovoluji zaslat monitoring evropské legislativy. Jak dobře víte, tak volební období Evropského parlamentu nyní končí a brzy nás čekají nové volby. Ty se uskuteční již v pátek a sobotu 23.-24. května. Rád bych Vás požádal o účast v těchto volbách a podporu pro kandidátku Občanské demokratické strany.

Pro mne osobně končí 10 leté období, kdy jsem české voliče zastupoval v Evropském parlamentu. Letos již v evropských volbách nekandiduji. Po celých 10 let jsem se snažil spoluobčany informovat o tom, co se v EU děje. Po celých 10 let jsem každý měsíc s výjimkou srpna nechával zpracovávat a rozesílat monitoring evropské legislativy. Tento monitoring byl unikátním produktem, který je navíc k dispozici i v knižní podobě za celé období let 2004-2014. Jsem rád, že si mezi Vámi našel pravidelné čtenáře.

Politická situace se v České republice za posledních 10 let několikrát prudce změnila. Připomínám, že po evropských volbách 2004 padl premiér Špidla a poté se v tomto horkém křesle vystřídalo dalších 7 předsedů vlád. To svědčí o tom, že česká politika i společnost jsou velmi nestabilní. Kvalitě našeho veřejného života to ale rozhodně nesvědčí. Potřebujeme soustředěnou práci a stabilitu. Bez toho není další rozvoj České republiky možný.

ODS si prošla v posledních dvou letech velmi složitým obdobím. Dosud stále nejasné důvody dramatického pádu vlády Petra Nečase se těžce podepsaly na důvěře voličů v ODS. Není se čemu divit, protože masivní zásah policie na úřadu vlády je v Evropě velmi netradiční záležitostí. Jsem velmi zvědav na to, zda se státnímu zastupitelství a policii skutečně podaří prokázat nějakou konkrétní trestnou činnost. Zatím žijeme v atmosféře mediální nenávisti vyvolané nelegálním zveřejňováním odposlechů mnoha osob. S takovým stavem veřejného života nemůže být spokojen asi nikdo.

Přesto Vás chci požádat o podporu pro ODS. Tato strana má dlouhodobě konzistentní názor na evropskou politiku a její poslanci jej prosazují ve všech hlasováním. Pokud si nepřejete další regulace z Bruselu a pokud chcete zachovat i nadále českou korunu, je pro Vás ODS správnou volbou i nyní.

S přátelským pozdravem

Hynek Fajmon, v.r.

BUBLINA SPLASKLA, ALE …

Představte si, že by v prvé a druhém tahu sportky vytažena odlišná čísla a přítomný notář to popletl a do protokolu zapsal dvakrát stejná čísla, a to čísla druhého tahu. To  přesně se stalo při „losovačce“, nic míň, nic více.

Jak se tedy nakonec ukázalo, celá aféra kolem navrácení evropské dotace ve výši 68 milionů na akci „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly byla jen bublinou vypouštěnou do prostředí předvolebních půtek. A bublina praskla, ukázalo se, že pochybení skutečně bylo na straně notářky, která zápis dělala až několik dní po „losovačce“ a jaksi se „spletla“. Protokol z průběhu losování opravila „notářskou doložkou“ 7.května 2014.

Ano, bylo to velmi nepříjemné, byli jsme v zorném poli sdělovacích prostředků, které dychtí po senzacích a aférách, aby lidé kupovali noviny a koukali na televizi.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nepodlehli panice a hodnotili tuto „aféru“ v kontextu dnešní politicky znesvárněné doby, kdy se stalo módou kydat hnůj a pohazovat bahnem.

Těm, kteří panice podlehli, a zejména těm, kteří si přihodili svou hrstku hnoje, či hroudu bahna chci vzkázat následující:

  • Je prokazatelné, že město Úvaly při přípravě žádostí o dotace z fondů Evropské Unie v žádném případě nepochybilo, vždy postupovalo v souladu s platnou legislativou a pravidly EU.
  • Za dobu mého působení ve funkci starosty se snížil vnitřní dluh města na infrastruktuře, který ještě před osmi lety činil cca 1,5 miliardy Kč, přibližně o 630 milionů Kč; ke každé koruně úvěru byly Úvaly schopny přidat dalších 5 Kč ze svého rozpočtu a z jiných zdrojů. Evropské fondy jsme čerpali velmi úspěšně.
  • Jsem přesvědčen o tom, že právě v době mého „starostování“ byly nastartovány pozitivní změny vedoucí k tomu, aby se Úvaly staly přívětivým „obslužným centrem mikroregionu“ – a jsem na to hrdý.

Bude trvat ještě několik volebních období, než se vnitřní dluh, který vznikl především v období socialismu, vyrovná; pokud kdokoli slibuje příznivější perspektivu, lže.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Oprava protokolu o losování …