Zásadní důraz klademe (a v budoucnosti klást budeme) na rozkvět kultury a sportu ve městě. V roce 2007 byla obnovena tradice „Vítání občánků“, která byla v devadesátých letech zrušena jakožto „reziduum socialismu“. Právě naší iniciativou vnikly i – dnes již tradiční akce „Vánoce ve městě“, tedy advent, „Bezpečná sobota“ a „Závody horských kol“.

Říkáme-li „akce vznikly“, musíme dodat, že bez peněz by to nešlo. V období 2006 až 2014 podpořila ODS – místní sdružení Úvaly finančně následující investiční, kulturní, společenské a sportovní akce:

 • Velká cena města Úvaly v závodech horských kol (65 tis. Kč).
 • Obnova dětských hřišť (50 tis. Kč).
 • Drobnější instalaterké práce na kostele Zvěstování Páně (20 tis.Kč).
 • Podpora Církve Českobratrské husitské (20 tis.Kč).
 • Moravský ples (16 tis. Kč).
 • Akce pro seniory (15 tis. Kč).
 • Vánoce ve městě (15 tis.Kč).
 • Konzert skupiny Chrisfari (5.000 Kč).
 • „Bezpečné soboty“ (20 tis. Kč).
 • Dětský den na Slovanech (40 tis. Kč).
 • Prázdninový kurz angličtiny pro děti (15 tis. Kč).
 • Sbor dobrovolných hasičů (10 tis. Kč).
 • Velká cena v koulené (10 tis. Kč).
 • Dětské hřiště v areálu SK Úvaly (20 tis.Kč).
 • Fotbalový turnaj ozbrojených složek (4 tis. Kč).
 • Ten píše to a ten zas tohle … (4 tis. Kč)

PODTRŽENO A SEČTENO:    319 TISÍC Kč …

Milé členky a členové ODS na Praze-východ,

s týdenním odstupem si dovoluji poděkovat za Vaši podporu v předvolební kampani. Udělali jsme opravdu, co bylo v našich silách. Žádným srovnáním výsledku za naši oblast (11,12 %) s celkovým výsledkem ODS (7,72 %) však není možné zastřít zásadní porážku naší strany. 

Rád bych přesto zmínil, že všichni tři kandidáti naší oblasti dosáhli v porovnání s ostatními kandidáty velmi slušného výsledku v počtu preferenčních hlasů (viz příloha). Drobným zadostiučiněním je pro mne osobně, že v samotných Líbeznicích si ODS dokázala udržet vítězné postavení. Na Praze-východ byly ale bohužel Líbeznice jediné a tvořily jeden z mála modrých ostrůvků i v celé ČR.

Za významné a varující pokládám srovnání letošních výsledků s volebním ziskem před třemi lety. Propadli jsme se totiž ve Středočeském kraji, který bylo vždy možné pokládat za pravicovější, o více než 60 %! Jde o srovnatelnou ztrátu, jakou ODS zaznamenala na celorepublikové úrovni (viz příloha). Ukazuje se, že i v tradičně spíše pravicovém regionu jsme vyvolali svou politikou opravdu bolestivé zklamání. Z výsledků TOP09 je patrné, že nadále zůstává v naší oblasti ukrytý větší potenciál pravicových voličů než jinde. Pokud se ale o jejich přízeň nedokážeme znovu hlasitě přihlásit, nepochybně hrozí, že se propadneme definitivně do bezvýznamnosti.

Rozbíhá se právě kolečko místních, oblastních a regionálních sněmů, které vyvrcholí lednovým kongresem. Bude důležité, jakou zprávu výsledek našich diskusí a vnitrostranických voleb k veřejnosti vyšle. Jsem přesvědčen, že se nemůžeme spokojit s drobnými kosmetickými úpravami, jak se často dělo doposud. Měli bychom najít odvahu k opravdu významným změnám. Teď už nám nezvoní jen budík, ale možná také hrana. 

Ještě jednou děkuji za podporu v předvolební kampani a přeji zdravý úsudek, odvahu a vytrvalost pro nadcházející důležité období existence ODS.

Martin Kupka předseda MS ODS Líbeznice a starosta obce Líbeznice www.martinkupka.eu