Dalším „vánočním dárkem“, která jsme si nadělili, byla jistě oprava ulice Vítězslava Nováka. Jedná se o počátek rozsáhlých oprav komunikací, které chce vedení města v následujících letech realizovat …

Na stovky lidí se sešlo prvpu adventní neděli na akci „vánoce ve městě“, kterou již tradičně organizuje město Úvaly. Je skutečně úžasné, kolik kulturních, společenských a sportovních akcí v posledních pěti letech vzniklo. Považujeme je, možná, již za samozřejmost. Přesto si je připoměňme:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (teprve od roku 2007 !!)

VÁNOČNÍ AKCE: VÁNOCE VE MĚSTĚ, VÁNOČNÍ KONCERTY …

VELKÁ CENA ÚVAL V ZÁVODECH HORSKÝCH KOL

JABKOBRANNÍ (organizuje OS Jonatan)

BEZPEČNÁ SOBOTA

a mnohé další.

To vše zde ještě před pěti lety nebylo !!!

"Vánoce ve městě" 2011

 

V pátek, 16. prosince 2011 byla slavnostně otevřena nástavba naší základní školy. Je to sice jen malý krůček při řešení celkové situace školství v Úvalech, avšak velmi významný. Dalšími kroky, kterými se musí „kompenzovat“ skutečnost, že se nepodařilo získat finanční prostřdky na „velkou dostavbu ZŠ“ bude rozšíření školní jídelny a zrušení speciální školy s tím, že se její část začlení do struktury stávající ZŠ.

Reportáž ze slavnostního otevření nástavby ZŠ naleznete ZDE: http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id=dbffaaf6-2ae8-11e1-ae75-5254003d369b