Milí přátelé!

Jak již jistě víte, rozhodl jsem se, po téměř čtrnácti letech předsednictví, předat žezlo dál. Důvodem tohoto počinu je moje současné pracovní zatížení, které mi nedovoluje intenzivněji se vnořovat do nových problematik našeho města. A to je špatně.

Napadá mne zvláštní asociace: Vzpomněl jsem si na svá vojenská léta, která jsem zčásti trávil u „péesáků“ a když se zjistilo, že nejsem vhodným typem pro ochranu hranic socialismu a míru, tak u „pétepáků“. A právě u „pétepáků“ se hojně používalo sousloví „číslo hovoří“.

Pro ty, když neví, proč „číslo hovoří“ vysvětluji, že se jednalo o číselné vyjádření počtu dnů pro odchod do civilu.

Cítím, že „čísla jistým způsobem „hovoří“ i v našem vzkvétajícím městě, i když v trochu jiném kontextu. Do Úval totiž v posledních deseti letech, kdy se ODS aktivně účastní vedení města „nateklo“ přibližně

1, 5 miliardy Kč

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÉ AKCE 2006 – 2014:

Kultura, sport2

 

CELKOVÉ VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 2006 – 2014

Celkové výdaje2

 

PŘÍJMY OD DEVELOPERŮ 2006 – 2014

Příspěvky developerů2

 

INVESTICE JINÝCH VELKÝCH INVESTORŮ V KATASTRU MĚSTA

Investice jiných2

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Úvalům mnoho dalších úspěchů.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, čestný předseda MS ODS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: