To je zlaté posvícení …

Tak jako každým rokem, konalo se i letos, a právě o tomto víkendu, úvalské posvícení. Stánků i pouťových atrakcí bylo hojně a počasí bylo obdivuhodně příznivé. Příznivé ale nebyly ceny pouťových atrakcí, což se projevovalo i v návštěvnosti. Možná, že by se provozovatelé těchto atrakcí měli zamyslet na otázkou: Je lépe málo návštěvníků za vyšší ceny, anebo hojně za ceny nižší ??