Jak jistě všichni intenzivně vnímáme, probíhá rekonstrukce drážního koridoru, která zásadním způsobem ovlivňuje život v našem městě. Vedení města se velmi intenzivně do příprav této rekonstrukce zapojilo a v důsledku toho dojde i k některým významným změnám pro naše město úspěšným. Konkrétně se jedná o „legalizaci“ průchodu po „rampě“ spojující severní části města s centrem – buduje se zde nový chodník s veřejným osvětlením, o zprůchodnění podchodu pod nástupišti směrem k Mlýnskému rybníku – takže mnoho občanů se na nádraží dostane velmi rychle, o novou dešťovou kanalizaci v ulice Na Spojce, nový podchod pod železničním přejezdem a hlavně: zcela nový koridor, bez nepoužívaných budov, s parkovištěm pro 100 aut, s bezbariérovými, krytými nástupišti.

Je mi skutečně velmi líto, že je zátěž, kterou město v době rekonstrukce prožívá, úmyslně a tendenčně některými volebními seskupeními zneužívána v rámci negativisticky zaměřené předvolební kampaně. Považuji to za velmi hanebné, město jakoby se stalo rukojmím komunálních voleb. Ano, jednotlivé dílčí problémy vznikají – a dalo se předpokládat, že vznikat budou. Problémy jsou ale od toho, aby se řešily.  Rekonstrukce drážního koridoru je svým rozsahem obrovská a byla jistě nezbytná. Odhaduji, že se jen v samotných Úvalech proinvestuje přibližně miliarda Kč. A to už za trochu nepohodlí určitě stojí.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta města

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *