Lis
24
Kategorie (ODS) 24-11-2015

Čvc
15

Je to neuvěřitelné, ale 6. června proběhla již desátá „bezpečná sobota“. Děkujeme všem, kteří se podíleli na její přípravě, a také všem „účinkujícím“: Policii ČR, městské policii Úvaly a Český Brod, hasičským sborům z Úval i Dobročovic, záchranářům – prostě všem!

Děkujeme i sponzorům, kterými letos byli firma HENNIG CZ, s.r.o., pan Jan Havel z Dobročovic a místní sdružení ODS Úvaly.

Děkujeme agentuře „zážitková prevence“ a panu Josefu Melenovi za zážitky a profesionální komentování průběhu „bezpečné soboty“.

 

 

Děkujeme také všem dětem, které se zúčastnily výtvarné soutěže „integrovaný záchranný systém pomáhá a chrání“ a porotě, která výtvarné práce hodnotila.

Poděkování patří i všem příznivcům „bezpečných sobot“, kteří se v hojném počtu na hřiště pod školou v sobotu zavítali.

Fota jsou také zde:

http://litcom.cz/index.php/fotogalerie/220-x-bezpecna-sobota-uvaly

 3. června 2015: Dnešní zasedání vlády přineslo největší útok na malé a střední podnikání od listopadu 1989. Elektronická evidence tržeb, zákaz kouření v restauracích a další regulace svobodného podnikání spolu s dřívějším omezením výdajových paušálů tvoří smrtící koktejl zejména pro malý a střední podnikatelský stav. Samostatní, svobodní, na vládě a rozpočtu nezávislí podnikatelé vládě vadí. Ta chce podporovat dotacemi a subvencemi jen velké korporace a velký byznys. Do takového korporativistického modelu se malý podnikatel nehodí, proto je ho třeba státní šikanou od podnikání odradit. Útoky a omezování svobodného podnikání současnou vládou negativně dopadne i na občany jako spotřebitele a zaměstnance. Nákladné regulace podnikání utlumí. To povede k nižší konkurenci, k vyšším cenám či nižší kvalitě a k méně pracovním příležitostem. Malí a střední podnikatelé tvoří páteř české ekonomiky. Vláda se jí dnes rozhodla zlomit.

 Jan Skopeček
ekonomický expert ODS

Čvn
03

Milí členové ODS,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval, že jste přijali pozvání na 26. kongres ODS a ukázali tak, že ODS jsme MY – aktivní pravicově smýšlející občané, kterým není naše země lhostejná a kteří jsou schopní a ochotní podílet se na lepší budoucnosti pro Českou republiku. Sešlo se nás přes 700 a já si toho velmi vážím. Věřím, že se nám společně podaří zastavit socialistické nápady současné vlády a vrátit ODS do pozice nejsilnější politické strany. Možná to nebude hned a čeká nás ještě hodně práce, ale současnost ukazuje, že je potřeba, abychom bojovali za všechny pracovité lidi proti byrokracii, zbytečné regulaci a šikaně ze strany státu.

Nejen během politické diskuse, ale zejména pak při přátelském povídání během přestávek, jsem vyslechl mnoho připomínek, názorů i podnětů, co by měla ODS jako pravicová strana prosazovat, jak se zapojujete do dění ve Vašich oblastech a regionech, s čím souhlasíte, nebo co vám naopak vadí. Všech Vašich podnětů si vážím a budu o nich přemýšlet. I proto je důležité se na kongresech potkávat. A pokud jsme si nestihli popovídat, nevadí, pošlete mi Vaše nápady a myšlenky třeba na mail, můj Twitter nebo Facebook.

Kongresem ale nic nekončí. Naopak. Budu rád, pokud zůstanete aktivní a zapojíte se do naší činnosti ať už v místě Vašeho bydliště nebo třeba na sociálních sítích. Už jen proto, že příští rok nás čekají krajské volby. Jak zaznělo na úvod  kongresu, od roku 2016 do roku 2026 budou každý rok alespoň jedny volby. Před námi je tak volební maraton a už teď je čas postavit se na pomyslnou startovní čáru.

Děkuji Vám ještě jednou, že jste na kongres přijeli, diskutovali, bavili se a ukázali, že máte o politiku ODS zájem.

Hezké letní dny

Váš Petr Fiala

http://www.ods.cz/kongres26

USNESENÍ

Sněmu místního sdružení ODS

konaného dne 14. dubna 2015

Přítomno 14 členů místního sdružení (viz prezenční listina). Sněm je usnášeníschopný. Členové MS ODS a hosté uctili minutou ticha památku zesnulého člena pana Jiřího Kejře.

Jako host vystoupil Mgr. Martin Kupka, předseda oblasti a místopředseda ODS.

USNESENÍ č. 1/2015: Sněm schvaluje přijetí nových členů: pana Josefa Krutského, JUDr. Helenu Jukinovou a paní Evu Jackovou.

USNESENÍ č. 2/2015: Za předsedu místního sdružení byl tajnou volbou zvolen MUDr. Jan Šťastný.

USNESENÍ č. 3/2015: Za místopředsedy místního sdružení byli tajnou volbou zvoleni pan  Josef Štěpánovský a ing. Alexis Kimbembe.

USNESENÍ č. 4/2015: Sněm místního sdružení ODS rozhodl,

  1. že vzhledem k počtu členů nebude volena rada MS a o záležitostech bude rozhodovat přímo členská základna,
  2. že se schůze členské základny a hostů se budou uskutečňovat nejméně jedenkrát do měsíce, a to každé první úterý v měsíci.

USNESENÍ č. 5/2015: Aklamací byla zvolena paní Danuše Pajasová pokladnicí

USNESENÍ č. 6/2015: Delegáty na oblastní sněm byli zvolení: MUDr. Jan Šťastný, Josef       Štěpánovský, ing. Alexis Kimbembe a jako náhradníci (bez pořadí) ostatní členové.

USNESENÍ č. 7/2015: Kandidáty na Regionální sněm byli zvoleni: MUDr. Jan Šťastný, Josef Štěpánovský a Alexis Kimbembe

USNESENÍ č. 8/2015: Kandidáty do kontrolních a revizních komisí ODS byli zvoleni Miloslav   Zeman a JUDr. Helena Jukinová.

USNESENÍ č. 9/2015: Sněm místního sdružení ODS doporučuje na funkci předsedy oblasti Mgr. Martina Kupku.

USNESENÍ č. 10/2015: Sněm místního sdružení ODS doporučuje do rady oblastního sdružení pana Josefa Štěpánovského a ing. Alexise Kimbembe.

USNESENÍ č. 11/2015: Sněm místního sdružení ODS

  1. souhlasí s čestným členstvím v ODS paní Emmy Struskové, paní Ludmily Sedlmajerové a paní Miloslavy Skrbkové.
  2. pověřuje předsedu ODS projednáním této záležitosti v orgánech ODS.

 

 

Led
06
Kategorie (ODS) 06-01-2015

ODS

 

 

 

Petr Fiala: Jdeme pravým směrem

Ještě na jaře nám mnozí komentátoři říkali, že jsme mrtvá strana.

Ještě před několika měsíci nám nevěřili, že můžeme přežít.

Ještě před několika týdny by si nevsadili na to, že budeme znovu viditelnou politickou silou.

Ještě před pár dny by si nedovedli představit, že můžeme být znovu nejsilnější na pravici.

Dnes jim nezbývá, než srovnávat nesrovnatelné: naše výsledky z roku 2010, jako by mezi tím nebyl rok 2013 a všechny související události. A konstruovat zkazky o našem „sešupu“, kterému už nevěří ani oni sami. Teď se zase můžeme opatrně usmívat my.

Spokojeni být ale určitě nemůžeme a nechceme. Volby chceme a budeme vyhrávat. A tyto volby jsou k tomu jen prvním krokem.

Připomeňme si pár čísel: Na komunální úrovni má po těchto volbách ODS 2 560 mandátů, zatímco oslavovaný vítěz hnutí ANO jich má 1 600, TOP 09 má 720 zastupitelů a Svobodní, kteří nás údajně měli na pravici nahradit, získali 68 mandátů. Jsme nejsilnější pravicovou stranou. A na komunální úrovni jsme silnější než populisté s celou svou propagandistickou mašinérií. To všechno je důležitý základ do budoucna.

Na většině míst jsme dosáhli lepších výsledků než v parlamentních volbách, někde dokonce velmi výrazně. Spousta našich úspěšných starostů a primátorů uspěla. Potřebuje-li někdo nutně srovnávat tyto výsledky s minulými volbami, tak je dobré podívat se na celkovou tendenci. Když vezmeme počet mandátů, tak v parlamentních volbách na podzim 2013 jsme dosáhli 30% výsledku z roku 2010, letos na jaře v evropských volbách 22% výsledku z roku 2009, ale v těchto komunálních volbách už 50% výsledku z roku 2010. Jdeme nahoru, jsme opět ve hře a je úplně jedno, co o tom kdo napíše. Voliči se k nám vracejí.

Sedm našich kandidátů postoupilo do druhého kola v senátních volbách, kde obhajujeme tři mandáty (pro srovnání: „vítěz“ voleb ANO 9, KDU 8, TOP 4). Máme šanci bojovat o oslabení levicové většiny v Senátu. Ale jasné je jedno už nyní: kandidáti ODS jsou opět volitelní, a to jsme teprve na začátku cesty.

Samozřejmě, víme dobře, že ne všude jsme uspěli, zvláště v některých velkých městech. Už to ale nejsou neúspěchy, které by nás měly srážet a deprimovat – jen motivovat. Víme, že naše cesta je správná a že pravice bude zase vítězit.

Dokázali jsme se udržet a obnovit na politické scéně navzdory populistické propagandě s obrovským množství vložených peněz a se silnou mediální podporou, a také proti levicové vlně. Uspěli jsme s minimálními prostředky, které jsme teď měli k dispozici. Uspěli jsme díky síle svých myšlenek, dobré strategii, přesvědčivému politickému programu, skvělým kandidátům, za nimiž nejsou prázdná slova, ale konkrétní práce.

Jsme ale teprve na začátku. Socialisté spojení s populisty vedou naši zemi špatným směrem, omezují stále více naši svobodu, brání lidem v podnikání, zvýhodňují ty, kteří zneužívají sociální systém, proti těm, kteří řádně pracují a slušně žijí, nestarají se o naše národní zájmy a o naši bezpečnost. Vyprázdnili politiku a pokoušejí se koupit hlasy lidí. Prázdnými sliby a rozdělováním peněz, které vytahují z kapes našich dětí. Víme, jak jim v tom zabránit. A především máme jasnou představu o tom, co naše země potřebuje.

Po těchto volbách je zřejmé, že stojíme v čele pravicového hnutí normálních a rozumných lidí, kteří chtějí žít ve svobodné a prosperující zemi. Nedáme se odradit, nedáme se umlčet, není nic, co by nás zastavilo. Budeme stále silnější, protože neseme jasné politické poselství. Protože představujeme dobrou budoucnost pro Českou republiku.

Děkuji našim kandidátům za práci v kampani. V nerovných podmínkách jsme stáli rovně. Nebyli jsme tolik na plakátech, byli jsme mezi lidmi.

Děkuji všem, kteří volili ODS. Volbami nic nekončí, zápas proti levici a populismu povedeme dál každý den a budeme stále silnější.

S pozdravem

Petr Fiala
předseda ODS