Jsme velmi rádi, že se našeho původního nápadu, natočit vzpomínky úvalských seniorů na „elektronický pás“ ujali další osoby a organizace, například pan kronikář, bývalý šéfredaktor Života Úval ing. Procházka a Klub přátel a přírody a historie Úval.

Prvý „spot“ byl natoček již téměř před půlrokem.  Chceme zachytit vzpomínky našich seniorů na události, které hýbaly jejich osobním životem, popřípadě naším městem. Úvaly se rozrůstají a jejich historie by neměla být opomíjena. Musí zde zůstat stopa po těch, kteří zde žili před námi.

Pokud pohasne zájem o minulost, ztratíme podstatnou část své budoucnosti.

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: