Úno
13

Architekti se shodují v názoru, že dnešní „brownfield“ nazývaný Cukrovar má neobyčejně vysoký urbanistický potenciál; areál je obklopen celoměstsky významnými prvky zeleně s rybníky Fabrák a Kalák, má dobrou dostupnost centra i dalších ohnisek městské vybavenosti (nádraží, supermarket).

Poválečná historie tohoto „zákoutí“ je smutná, smutnější je však fakt, že se po roce 1990 v indrustrializaci Cukrovaru pokračovalo, že dokonce docházelo k jeho dalšímu znehodnocování – a že si ti, co měli v Úvalech vliv, neuvědomovali jeho význam.

Nicméně – není všem dnům konec a se změnami se již začalo: Existují studie, které naznačují, jakým směrem se zde vydat, projektuje se mateřská školka a sportovně společenské centrum v horní části tohoto areálu.

Překážkou rychlejšího postupu při revitalizaci tohoto brownfieldu jsou, bohužel, legislativní normy. Jen obtížně je totiž možné vytvořit společný projekt města a podnikatelského subjektu, což by bylo v tomto případě velmi logické. Rizika z takovéto smlouvy jsou však nepřiměřená …

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: