Nedostatek míst v MŠ a ZŠ – citelný problém i v Úvalech

V „prstenci“ kolem Prahy, kam se přistěhovalo mnoho mladých rodin není optimální ani počet míst v základních i mateřských školách. Nabízí se, samozřejmě, otázka, proč se vlastně tak intenzivně staví, když pokulhává dostavba doprovodné sociální infrastruktury. Odpověď možná leckoho neuspokojí, ale pravdou je, že se výstavba a další rozvoj prostě zastavit nedají. Město nelze dlouhodobě „zakonzervovat“; výstavbu však lze ovlivňovat v zájmu města jako celku. A to se v Úvalech, bohužel, až do roku 2006 (kdy se do vedení města dostala ODS), nedělo. Například celé rozsáhlé partie severních částí města jsou bez jakéhokoli sociálního zázemí, často dokonce bez zázemí technického (komunikace, veřejné osvětlení a podobně). Přitom požadavky na vznik sociální i technické infrastruktury mohly být včleněny do podmínek výstavby ve fázi zastavovacích studií a měly se promítnout do územních rozhodnutí a stavebních povolení. A současně mohli být developeři zavázáni poskytnout městu investiční příspěvky na infrastrukturu. Například developer výstavby na Hostíně poskytl městu více než 80 milionů Kč a zároveň je smluvně zavázán výstavbou dvou mateřských školek, z nichž jedna má být spojena s prostory pro prvý stupeň ZŠ.

Finanční prostředky, které město takto „utržilo“ jsou používány na spolufinancování investičních akcí, jejichž výše se dnes již dotýká částky 600 milionů Kč; bez příspěvků developerů by byla tato částka mnohem nižší …

Problematikou školství v „prstenci“ se již dlouhodobě zabývá sdružení starostů „postižených“ obcí; prosadit zvýšené investiční dotace do „prstence“ se však nepodařilo. Nicméně – Úvaly jsou v tomto smyslu určitou výjimkou, neboť obdržely několik vydatných „injekcí“ z ministerstva financí a z regionálního operačního programu (ROP). V období 2006 až 2012 bylo tedy možné investovat do základní školy cca 62 milionů Kč (nová fasáda, rekonstrukce stravovacího provozu, nástavba) a do mateřské školky Kollárova cca 22 milionů (nový pavilon, rekonstrukce sociálního zařízení).

Kapacita základní školy se navýšila o 70 míst na celkový počet 750, kapacita školní družiny o 30 míst na celkových 270 míst. Kapacita mateřské školky Kollárova byla navýšena o 52 míst na celkový počet 182 (45 míst v novém pavilonu, 12 míst navýšením počtu dětí ve třídách).  Přesto se ozývají kritické hlasy Jaktože (viz příspěvek o „Jaktožovi“ výše). Nezbývá než namítnout, že se jedná o problém historický, a že ODS a její koaliční partneři učinili v letech 2006 až 2012 pro nápravu stavu naprosto vše, co mohlo býti učiněno, více toho dosáhnout prostě nešlo …

Jsme kritizováni i za to, že jsme z důvodu navýšení kapacity ZŠ vypověděli smlouvu Speciální škole, i když to není tak docela pravda, neboť součástí základní školy zústávají speciální třídy se stejnými pedagogy i stejným technickým zázemím.

Kapacita mateřských škol se v Úvalech sice rozšířila, přesto ještě nebylo možné odstranit „kriteria pro přijímání“, která omezovala přijetí některých tříletých dětí. Hodně diskutovaným kriteriem bylo přijetí dětí, jejichž rodiče jsou na mateřské dovolené. Samotní rodiče se v tomto smyslu rozdělili na dvě skupiny: na ty, kteří zastávají názor, že se jednám o diskriminaci těchto dětí – a mnozí se v tomto smyslu odvolávají i na Ústavu ČR – a na ty, kteří jsou názoru zcela opačného. Rada města, a posléze zastupitelstvo, se přiklonily k názoru, že je v současné chvíli potřeba vyhovět především těm rodičům, kteří potřebují umístit dítě ve věku 3 roky do MŠ z toho důvodu, že potřebují nastoupit do zaměstnání. Zároveň však doporučily navýšit počet „bodů“ pro případy „sociálně citlivé“. Nyní je na ředitelkách MŠ, zda-li se budou danými kritérii řídit. Povinnost zajistit místo v MŠ je pouze pro děti předškolního věku. Ano, žádný systém kritérií není spravedlivý a je jen určitou náhražkou nedostatečného počtu míst.

Opakujeme však, že činíme vše, co je v našich silách, aby se tato situace změnila.

Nejnovější investice do školství v Úvalech: Rekonstrukce stravovacího komplexu