Králičina se stala přírodní památkou !!

Tak je to tady – Králičina se stala přírodní památkou. Zásluhu na tom jistě má Klub přátel historie a přírody Úval a občanské sdružení Otevřené Úvaly. Předmětem ochrany jsou cenná společenstva mokřadních psárkových  a ostřicových luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny a drobné mokřady, tvořící spolu s nivou vodního toku krajinářsky a přírodovědecky cenný komplex v jinak urbanizované krajině.