Milí přátelé!

Jak již jistě víte, rozhodl jsem se, po téměř čtrnácti letech předsednictví, předat žezlo dál. Důvodem tohoto počinu je moje současné pracovní zatížení, které mi nedovoluje intenzivněji se vnořovat do nových problematik našeho města. A to je špatně.

Napadá mne zvláštní asociace: Vzpomněl jsem si na svá vojenská léta, která jsem zčásti trávil u „péesáků“ a když se zjistilo, že nejsem vhodným typem pro ochranu hranic socialismu a míru, tak u „pétepáků“. A právě u „pétepáků“ se hojně používalo sousloví „číslo hovoří“.

Pro ty, když neví, proč „číslo hovoří“ vysvětluji, že se jednalo o číselné vyjádření počtu dnů pro odchod do civilu.

Cítím, že „čísla jistým způsobem „hovoří“ i v našem vzkvétajícím městě, i když v trochu jiném kontextu. Do Úval totiž v posledních deseti letech, kdy se ODS aktivně účastní vedení města „nateklo“ přibližně

1, 5 miliardy Kč

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÉ AKCE 2006 – 2014:

Kultura, sport2

 

CELKOVÉ VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 2006 – 2014

Celkové výdaje2

 

PŘÍJMY OD DEVELOPERŮ 2006 – 2014

Příspěvky developerů2

 

INVESTICE JINÝCH VELKÝCH INVESTORŮ V KATASTRU MĚSTA

Investice jiných2

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Úvalům mnoho dalších úspěchů.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, čestný předseda MS ODS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásadní důraz klademe (a v budoucnosti klást budeme) na rozkvět kultury a sportu ve městě. V roce 2007 byla obnovena tradice „Vítání občánků“, která byla v devadesátých letech zrušena jakožto „reziduum socialismu“. Právě naší iniciativou vnikly i – dnes již tradiční akce „Vánoce ve městě“, tedy advent, „Bezpečná sobota“ a „Závody horských kol“.

Říkáme-li „akce vznikly“, musíme dodat, že bez peněz by to nešlo. V období 2006 až 2014 podpořila ODS – místní sdružení Úvaly finančně následující investiční, kulturní, společenské a sportovní akce:

 • Velká cena města Úvaly v závodech horských kol (65 tis. Kč).
 • Obnova dětských hřišť (50 tis. Kč).
 • Drobnější instalaterké práce na kostele Zvěstování Páně (20 tis.Kč).
 • Podpora Církve Českobratrské husitské (20 tis.Kč).
 • Moravský ples (16 tis. Kč).
 • Akce pro seniory (15 tis. Kč).
 • Vánoce ve městě (15 tis.Kč).
 • Konzert skupiny Chrisfari (5.000 Kč).
 • „Bezpečné soboty“ (20 tis. Kč).
 • Dětský den na Slovanech (40 tis. Kč).
 • Prázdninový kurz angličtiny pro děti (15 tis. Kč).
 • Sbor dobrovolných hasičů (10 tis. Kč).
 • Velká cena v koulené (10 tis. Kč).
 • Dětské hřiště v areálu SK Úvaly (20 tis.Kč).
 • Fotbalový turnaj ozbrojených složek (4 tis. Kč).
 • Ten píše to a ten zas tohle … (4 tis. Kč)

PODTRŽENO A SEČTENO:    319 TISÍC Kč …