Kvě
01

Přeci jen vyrůstá nová úvalská generace s rozumným pravostranným pohledem. Držme jim palce, je to naše naděje.

Můj syn a pan profesor

Dub
02

velikonoce

ODS slaví 25. narozeniny!

A že je co slavit… ODS byla dominantní a tvůrčí silou při přechodu z komunistického systému do svobodné společnosti s tržní ekonomikou v 90. letech. Přinesla tak svobodu a vyšší kvalitu života celé společnosti, i těm, kteří nepatřili mezi její fanoušky.

Celých 25 let stála a stojí na straně obrany individuální svobody, brzdila a brzdí socialistické tendence i v době, kdy nemá vládní odpovědnost. Stovky a tisíce jejích zastupitelů a starostů rozvíjeli a rozvíjí města a obce kolem nás. ODS dala ČR tři premiéry a jednoho prezidenta.

Česká republika potřebuje silnou pravici i nyní, kdy dochází k významnému ukrajování naší svobody. Potřebujeme stranu, která bude hájit národní zájmy a nedopustí zánik ČR v nějaké verzi evropského superstátu. Nejrůznější prapodivné pokusy o alternativní pravicové strany selhaly. ODS je jedinou autentickou, standardní a jasně ideově vybavenou pravicovou stranou, která má naději na vůdčí roli v pravé části politického spektra.

Jsem na to, co ODS dokázala, hrdý. Jsem hrdý na své kolegy v ODS a jsem rád, že se mohu podílet na nejednoduché cestě ODS zpět mezi nejvýznamnější politické síly. Věřím, že se to ODS v čele s prof. Petrem Fialou podaří. Přeji ODS do dalších 25 let minimálně znovu tři premiéry a jednoho prezidenta.

Všechno nejlepší občanští demokraté!

S pozdravem

Jan Skopeček

předseda RS Středočeský kraj

ODS

 

 

 

Petr Fiala: Jdeme pravým směrem

Ještě na jaře nám mnozí komentátoři říkali, že jsme mrtvá strana.

Ještě před několika měsíci nám nevěřili, že můžeme přežít.

Ještě před několika týdny by si nevsadili na to, že budeme znovu viditelnou politickou silou.

Ještě před pár dny by si nedovedli představit, že můžeme být znovu nejsilnější na pravici.

Dnes jim nezbývá, než srovnávat nesrovnatelné: naše výsledky z roku 2010, jako by mezi tím nebyl rok 2013 a všechny související události. A konstruovat zkazky o našem „sešupu“, kterému už nevěří ani oni sami. Teď se zase můžeme opatrně usmívat my.

Spokojeni být ale určitě nemůžeme a nechceme. Volby chceme a budeme vyhrávat. A tyto volby jsou k tomu jen prvním krokem.

Připomeňme si pár čísel: Na komunální úrovni má po těchto volbách ODS 2 560 mandátů, zatímco oslavovaný vítěz hnutí ANO jich má 1 600, TOP 09 má 720 zastupitelů a Svobodní, kteří nás údajně měli na pravici nahradit, získali 68 mandátů. Jsme nejsilnější pravicovou stranou. A na komunální úrovni jsme silnější než populisté s celou svou propagandistickou mašinérií. To všechno je důležitý základ do budoucna.

Na většině míst jsme dosáhli lepších výsledků než v parlamentních volbách, někde dokonce velmi výrazně. Spousta našich úspěšných starostů a primátorů uspěla. Potřebuje-li někdo nutně srovnávat tyto výsledky s minulými volbami, tak je dobré podívat se na celkovou tendenci. Když vezmeme počet mandátů, tak v parlamentních volbách na podzim 2013 jsme dosáhli 30% výsledku z roku 2010, letos na jaře v evropských volbách 22% výsledku z roku 2009, ale v těchto komunálních volbách už 50% výsledku z roku 2010. Jdeme nahoru, jsme opět ve hře a je úplně jedno, co o tom kdo napíše. Voliči se k nám vracejí.

Sedm našich kandidátů postoupilo do druhého kola v senátních volbách, kde obhajujeme tři mandáty (pro srovnání: „vítěz“ voleb ANO 9, KDU 8, TOP 4). Máme šanci bojovat o oslabení levicové většiny v Senátu. Ale jasné je jedno už nyní: kandidáti ODS jsou opět volitelní, a to jsme teprve na začátku cesty.

Samozřejmě, víme dobře, že ne všude jsme uspěli, zvláště v některých velkých městech. Už to ale nejsou neúspěchy, které by nás měly srážet a deprimovat – jen motivovat. Víme, že naše cesta je správná a že pravice bude zase vítězit.

Dokázali jsme se udržet a obnovit na politické scéně navzdory populistické propagandě s obrovským množství vložených peněz a se silnou mediální podporou, a také proti levicové vlně. Uspěli jsme s minimálními prostředky, které jsme teď měli k dispozici. Uspěli jsme díky síle svých myšlenek, dobré strategii, přesvědčivému politickému programu, skvělým kandidátům, za nimiž nejsou prázdná slova, ale konkrétní práce.

Jsme ale teprve na začátku. Socialisté spojení s populisty vedou naši zemi špatným směrem, omezují stále více naši svobodu, brání lidem v podnikání, zvýhodňují ty, kteří zneužívají sociální systém, proti těm, kteří řádně pracují a slušně žijí, nestarají se o naše národní zájmy a o naši bezpečnost. Vyprázdnili politiku a pokoušejí se koupit hlasy lidí. Prázdnými sliby a rozdělováním peněz, které vytahují z kapes našich dětí. Víme, jak jim v tom zabránit. A především máme jasnou představu o tom, co naše země potřebuje.

Po těchto volbách je zřejmé, že stojíme v čele pravicového hnutí normálních a rozumných lidí, kteří chtějí žít ve svobodné a prosperující zemi. Nedáme se odradit, nedáme se umlčet, není nic, co by nás zastavilo. Budeme stále silnější, protože neseme jasné politické poselství. Protože představujeme dobrou budoucnost pro Českou republiku.

Děkuji našim kandidátům za práci v kampani. V nerovných podmínkách jsme stáli rovně. Nebyli jsme tolik na plakátech, byli jsme mezi lidmi.

Děkuji všem, kteří volili ODS. Volbami nic nekončí, zápas proti levici a populismu povedeme dál každý den a budeme stále silnější.

S pozdravem

Petr Fiala
předseda ODS

 

 

 

 

 

Na „sociálních sítích“ se v těchto dnech rozvinula legrační diskuze o „pomníčcích“. Tyto „menhiry“ se v našich městech a obcích množí jako houby po dešti v souvislosti s dokončenými investicemi různého typu, které byly dotovány z prostředků Evropské Unie. V Úvalech nám takto vzniká přímo stonehenge, neboť jsme byli v získávání těchto dotací nadprůměrně úspěšní. Na menhirech je umístěna pamětní deska, na níž je uvedeno KDO se na financování akce podílel, někdy i PROČ.

Vytvořit správný menhir s tabulí, tedy tak zvanou „trvalou pamětní desku“ není ale vůbec jednoduché. Naštěstí existuje „grafický manuál publicity Operačního programu životní prostředí“, který lze získat na adrese  http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/9/2964-Graficky%20manual%20publicity%20pro%20OPZP%2004-2010.pdf.

Pravděpodobně prvá „trvalá pamětní deska“ byla vztyčena starostou ing Černým a menhir obsahuje informaci o tom, že nám Evropská unie přispěla na rekonstrukci mostku přes Výmolu. A tak se založila „tradice pomníčků starostů“. (viz obrázek).

 

 

MENHIR

Parkování u koupaliště bude letos konečně regulováno

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu automobilů se město Úvaly potýká s problémem parkování u koupaliště. Situace je rok od roku horší. Návštěvníci koupaliště přijíždějící automobily vůbec nerespektují dopravní předpisy a neostýchají se své vozy zaparkovat na zákazech stání a dokonce i ve vjezdech.

Bohužel, existuje i nebezpečí, že se do oblasti koupaliště i do oblasti Ztraceného Korce nedostanou v případě nutnosti hasiči, nebo záchranné služby.

Řešení této situace není vůbec jednoduché, ač by se to na prvý pohled mohlo zdát. Není účelem tohoto sdělení vyjmenovávat legislativní, finanční, personální a jiné překážky, které brání zavedení takového systému, který by byl přijat jako nejlogičtější.

Přesto jsme se pro tuto sezónu rozhodli situaci řešit a prosíme všechny občany, kteří v dané lokalitě žijí, i ty, kteří budou koupaliště navštěvovat, aby nám vyšli vstříc při realizaci opatření níže uvedených. Jsme si skutečně vědomi toho, že námi navržený systém má několik nedostatků, odpovídá však současným, jak bylo již řečeno „legislativním“, „finančním“ a „personálním“ možnostem města. Velmi děkujeme za pochopení.

Nyní k navrhovaným opatřením:

V prostoru před koupalištěm vzniknou 4 parkovací plochy. Bude se jednat o takzvanou červenou, žlutou, modrou a zelenou parkovací zónu. Tyto zóny by měli při dodržování správného parkování pojmout až na 250 automobilů.

Systém bude fungovat tak, že v prostoru křižovatky s ulicemi Mánesova a Horova bude vedle komunikace umístěna kabina s pracovníkem, který bude rozdávat parkovací karty, na které bude vyznačeno příslušné parkoviště a na kterou bude vratná záloha.

Opakuji: VRATNÁ ZÁLOHA, čímž se můžeme vyhnout problémům s legitimností vybírání parkovacích poplatků, vykazováním zisku, daňovým přiznáním a tak dále …

Na každou parkovací plochu je spočítán počet parkovacích karet, který odpovídá kapacitě parkoviště. Jakmile se vyčerpá kapacita všech parkovacích karet ve všech čtyřech zónách, bude umístěna před vjezd do ulic Mánesova a Horova cedule, že kapacita parkoviště je již plná.

Při opuštění koupaliště bude každému, po odevzdání parkovací karty, dvacetikorunová záloha vrácena.

Obsluhující osoba bude bez parkovací karty a vratné zálohy pouštět jen vozidla majitelů bydlících v ulicích Horova a Ztracený Korec. Buď na občanský průkaz, nebo na povolení,  vztaženému k SPZ, o tom ještě diskutujeme.

Zároveň budeme v rámci možností spolupracovat s Policií ČR, abychom co nejvíce zamezili parkování mimo vymezené plochy.

Městská policie, která by v tomto případě byla ideálním prostředkem kontroly parkování, bude moci situaci kolem koupaliště, bohužel, řešit až příští sezónu.

Pevně věřím, že výše uvedená opatření uleví obyvatelům ulic přilehlých koupališti a ještě jednou prosím o podporu výše uvedených opatření, která sice nejsou ideální, ale mohou být, v případě vzájemného pochopení a spolupráce, účinná.

 

MUDr. Jan Šťastný, starosta města