Category: Aktuality

Rekonstrukce drážního koridoru – dnes již medializovaný problém

V současné době se již i media pozastavují nad zdržením rekonstrukce drážního koridoru, například v následující reportáži ČT 24 – http://www.ct24.cz/domaci/spolecnost/63849-uvaly-se-noveho-nadrazi-i-lepsich-koleji-jen-tak-nedockaji/ . Článek vyšel také zde: http://zpravy.idnes.cz/nechci-byt-zazden-zaziva-brani-domkar-dostavbe-mezinarodniho-koridoru-1mq-/domaci.asp?c=A090827_103718_domaci_itu Nesouhlasíme s tím, aby byla tato skutečnost prezentována „bez komentáře“, tak ja to učinil pan Marek Mahdal na facebooku, protože si daná záležitost komentář zasluhuje: Vedení…

Na pořadu je „Plán ochrany města před mimořádnými událostmi“

Rada města na svém zasedání dne 30. července 2009 schválila „Zásady činnosti krizového štábu“ (můžete si je stáhnout zde: plan-ochrany-mesta-cinnost-krizoveho-stabu ). Zároveň byly jmenováni členové Krizového štábu: předsedou je ze zákona starosta města, místopředsedou byla jmenována místostarostka ing. Váňová, vedoucím pracovní skupiny Krizového štábu ing. Jaroslav Novotný, tajemníkem pan Martin Svoboda…