Publikovaný názor občana J.V.:

Za finanční částku, za kterou Úvaly postavily jídelnu se daly postavit jídelny dvě, někdo se na této zakázce „pořádně“ napakoval, a teď zbývá jen zjistit kdo!

Tabulka rozpočtu:

 

 

 

 

 

 

 

11. června byla slavnostně podepsána smlouva mezi Krajem a městem Úvaly o poskytnutí dotace na výstavbu nové MŠ v areálu bývalého cukrovaru.

A JEDEME DÁL !!

Úno
16

tvrdí ve svém anonymním e-mailu mamlas@volny.cz . Uvádíme celý text:

Králíkárna je to pěkná, chudáci děti. Je to o polovinu kratší než staré třídy a vy tam chcete nacpat 50 dětí? A kvůli tomuhle jste zničily dětem kus zahrady. Vždyť to vypadá jak Čunkovy domky pro cikány. Na starou budovu serete, kdy pořádně opravíte ty slepované schody ke třídám a necháte opravit ty smradlavé záchody. Hlavně se teď budete bít do prsou jak jste zajistily místa ve školce. Jděte se vycpat.

Nový pavilon MŠ Kollárova pro 50 dětí

Dne 14. 2. 2014 slavnostně otevřen „Dům volnočasových aktivit v Úvalech čp. 65“. Po standardním přestřižení pásky a po krátkém úvodu starosty města MUDr. Šťastného následovala prohlídka prostor.

Dům, který byl zrekonstruován za prostředky Evropské Unie a za spolufinancování městem, bude sloužit občanům jako zázemí pro volnočasové aktivity; pro děti, dospělé i seniory. Je to krásný dárek občanům na konci volebního období současné koalice pod vedením ODS.

„Bezpečná sobota“ se konala 14. září a neměla chybu; v červnu 1014 bude další !!!

Fotodokumentace z „bezpečné soboty“ 2013:

https://www.facebook.com/zazitkova.prevence#!/media/set/?set=a.689734677723324.1073741834.635335333163259&type=1

a také zde: http://www.mddmuvaly.cz/gallery/bezpecna-sobota/

 

I když se toho v Úvalech za posledních šest let udělalo hodně, stále nám, jako damoklův meč, visí nad hlavou jeden obrovský dluh:Chybí místo pro sportovní vyžití našich „náctiletých“, chybí místo pro „skejťáky“ !!Jistě, byly snahy využít rozličná místa: parkoviště za poštou, oblast „lomu“ … Město vhodné pozemky, bohužel, nemá.

A přesto: Co prostor pod oblouky našeho krásného viaduktu ? Současná černá skládka se bude likvidovat v souvislosti s rekonstrukcí koridoru, realizuje se procházková zóna podél Výmoly … Domníváme se, že stojí za uváženou tento námět dále rozpracovat a dáme podnět vedení města, aby tak učinilo.

 

V této chvíli se opravuje průchod v domě „za sochou“ a dokončuje rampa vedoucí do parku, který nákladem téměř 4 milionů Kč vznikl na pozemku města, pod č.p. 18. Děti se rozhodně mají na co těšit – a rodiče také, vznikla zde hezká odpočinková zóna. Ozývají se ale i hlasy, že se vytvožila další zóna pro „feťáky“; ostatně: právě díky jim muselo před časem zaniknout dětské hřiště nad Výmolou, které bylo naprosto zdevastované.

Ochranu dětských hřišť, včetně toho nového na fotografii – a včetně veškerých parkových a odpočinkových zón, by zajišťovala městská policie. Pokud ovšem zastupitelstvo její vznik neschválí, bude problém a pravděpodobně se neubráníme dalším devastacím …

Konečně byly zpracovány studie, které bude Výbor pro výstavbu zastupitelstva města hodnotit. Doporučí nejvhodnější lokalitu pro výstavbu zcela nové mateřské školky. Zatím je „horkým kandidátem“ horní část „cukrovaru“. No, posuďte sami:

Vedení a rada města Úvaly řeší v současné době i problém „myslivecké chaty“ na Vinici. V prvé řadě je potřebné zjistit, kdo je vlastně jejím majitelem, neboť „myslivci“ prošli v nedávné minulosti významnou reorganizací. V každém případě však není možné, aby se v „chatě“ dělo to, co se tam děje nyní.

 

 

 

 

V „prstenci“ kolem Prahy, kam se přistěhovalo mnoho mladých rodin není optimální ani počet míst v základních i mateřských školách. Nabízí se, samozřejmě, otázka, proč se vlastně tak intenzivně staví, když pokulhává dostavba doprovodné sociální infrastruktury. Odpověď možná leckoho neuspokojí, ale pravdou je, že se výstavba a další rozvoj prostě zastavit nedají. Město nelze dlouhodobě „zakonzervovat“; výstavbu však lze ovlivňovat v zájmu města jako celku. A to se v Úvalech, bohužel, až do roku 2006 (kdy se do vedení města dostala ODS), nedělo. Například celé rozsáhlé partie severních částí města jsou bez jakéhokoli sociálního zázemí, často dokonce bez zázemí technického (komunikace, veřejné osvětlení a podobně). Přitom požadavky na vznik sociální i technické infrastruktury mohly být včleněny do podmínek výstavby ve fázi zastavovacích studií a měly se promítnout do územních rozhodnutí a stavebních povolení. A současně mohli být developeři zavázáni poskytnout městu investiční příspěvky na infrastrukturu. Například developer výstavby na Hostíně poskytl městu více než 80 milionů Kč a zároveň je smluvně zavázán výstavbou dvou mateřských školek, z nichž jedna má být spojena s prostory pro prvý stupeň ZŠ.

Finanční prostředky, které město takto „utržilo“ jsou používány na spolufinancování investičních akcí, jejichž výše se dnes již dotýká částky 600 milionů Kč; bez příspěvků developerů by byla tato částka mnohem nižší …

Problematikou školství v „prstenci“ se již dlouhodobě zabývá sdružení starostů „postižených“ obcí; prosadit zvýšené investiční dotace do „prstence“ se však nepodařilo. Nicméně – Úvaly jsou v tomto smyslu určitou výjimkou, neboť obdržely několik vydatných „injekcí“ z ministerstva financí a z regionálního operačního programu (ROP). V období 2006 až 2012 bylo tedy možné investovat do základní školy cca 62 milionů Kč (nová fasáda, rekonstrukce stravovacího provozu, nástavba) a do mateřské školky Kollárova cca 22 milionů (nový pavilon, rekonstrukce sociálního zařízení).

Kapacita základní školy se navýšila o 70 míst na celkový počet 750, kapacita školní družiny o 30 míst na celkových 270 míst. Kapacita mateřské školky Kollárova byla navýšena o 52 míst na celkový počet 182 (45 míst v novém pavilonu, 12 míst navýšením počtu dětí ve třídách).  Přesto se ozývají kritické hlasy Jaktože (viz příspěvek o „Jaktožovi“ výše). Nezbývá než namítnout, že se jedná o problém historický, a že ODS a její koaliční partneři učinili v letech 2006 až 2012 pro nápravu stavu naprosto vše, co mohlo býti učiněno, více toho dosáhnout prostě nešlo …

Jsme kritizováni i za to, že jsme z důvodu navýšení kapacity ZŠ vypověděli smlouvu Speciální škole, i když to není tak docela pravda, neboť součástí základní školy zústávají speciální třídy se stejnými pedagogy i stejným technickým zázemím.

Kapacita mateřských škol se v Úvalech sice rozšířila, přesto ještě nebylo možné odstranit „kriteria pro přijímání“, která omezovala přijetí některých tříletých dětí. Hodně diskutovaným kriteriem bylo přijetí dětí, jejichž rodiče jsou na mateřské dovolené. Samotní rodiče se v tomto smyslu rozdělili na dvě skupiny: na ty, kteří zastávají názor, že se jednám o diskriminaci těchto dětí – a mnozí se v tomto smyslu odvolávají i na Ústavu ČR – a na ty, kteří jsou názoru zcela opačného. Rada města, a posléze zastupitelstvo, se přiklonily k názoru, že je v současné chvíli potřeba vyhovět především těm rodičům, kteří potřebují umístit dítě ve věku 3 roky do MŠ z toho důvodu, že potřebují nastoupit do zaměstnání. Zároveň však doporučily navýšit počet „bodů“ pro případy „sociálně citlivé“. Nyní je na ředitelkách MŠ, zda-li se budou danými kritérii řídit. Povinnost zajistit místo v MŠ je pouze pro děti předškolního věku. Ano, žádný systém kritérií není spravedlivý a je jen určitou náhražkou nedostatečného počtu míst.

Opakujeme však, že činíme vše, co je v našich silách, aby se tato situace změnila.

Nejnovější investice do školství v Úvalech: Rekonstrukce stravovacího komplexu