Je jasný, stručný a logický a doufejme, že nezvítězí levicový populismus:

Preambule

 

 

 

 

 

 

 

Program ODS pro krajské volby 2016

 

 

                Čeká nás rok 2013

Vážení a milí občané, je to skutečně tak: vstupujeme do nového roku, a jako každoročně, dovolím si i letos sepsat pár vět o tom, co je – a co nás v tomto roce čeká. V prvé řadě mi však dovolte, abych vám – i vašim rodinám upřímně popřál do nového roku hodně zdraví, lásky a osobní spokojenosti.

Minulý rok by se dal možná nazvat „rokem usilovného kopání“; v plném proudu byla výstavba splaškové kanalizace, rozjížděla se rekonstrukce a dostavba vodovodních sítí, občané v severních oblastech byli téměř „odříznuti“ od Úval, jih byl zablokován výkopovými pracemi ve Škvorecké. Bylo to, samozřejmě, velmi nepříjemné – prach, bláto, objížďky …

Na druhé straně – „vnitřní dluh města“, který ještě před šesti lety činil přibližně 1,5 miliardy Kč se snížil o více než-li  jednu třetinu; jinými slovy řečeno: téměř 600 milionů je „doma“.

A ještě jinými slovy řečeno: naše Úvaly se konečně dostávají do období, kdy pozvolna opustíme „podzemí“ a začneme skutečně a viditelně zvelebovat jejich „povrch“:

Na jaře 2013 otevřeme park s dětským hřištěm těsně u náměstí; snad v téže době začneme opravovat „barabiznu“ vedle sídla Policie ČR – zde vznikne „dům volnočasových aktivit“. Příští rok se jistě zavodní opravené rybníky Fabrák a Kalák; domnívám se, že zejména Fabrák bude vhodný dokonce i pro koupání. Dlouhodobým cílem je, aby vznikla procházková zóna podél Výmoly, která propojí Fabrák s mostem v Riegerově ulici – součástí této zóny bude i výše zmíněný, dnes již dokončený park u náměstí. A začnou se konečně ve velké míře opravovat i naše „tankodromy“, což jistě všichni rádi oceníme. Ve spolupráci s Krajem se možná již tento rok začne realizovat  akce nazvaná „průtah městem“, tedy oprava městských komunikací, které jsou v krajské správě (Pražská, Husova, Náměstí Arnošta z Pardubic, Riegerova, Dvořákova, 5. Května a Škvorecká).

Na Vinici nám doufejme již v tomto roce „vyroste“ telekomunikační věž s rozhlednou; jak daleko je z Vinice možno dohlédnout jistě všichni víme …

Od ledna 2013 je v provozu nová školní jídelna.  Za posledních šest let investovalo město Úvaly do svého školství 91,2 milionu Kč!! Ano, chybí ještě místa v mateřských školkách – na tom se ale usilovně pracuje a rok 2013 bude rokem projektových a dalších příprav na výstavbu školky v oblasti „cukrovaru“.

Rok 2013 bude též rokem změn v dopravní situaci a dopravní obslužnosti. Jsme již natolik velké město, že si jistě zasloužíme mít takovou autobusovou linku, která bude pravidelně spojovat odlehlé části města s centrem, školou a školkami. Já pevně věřím, že taková linka vznikne v souvislosti se změnami jízdních řádů od března 2013.

Dopravní situaci velmi komplikuje problematika parkování vozidel; v roce 2013 pravděpodobně dojde k určitým regulacím zejména na nejkritičtějších místech, tyto změny ale budou do určité míry omezeny několika faktory: rekonstrukcí drážního koridoru (během ní bude znemožněno parkování na plochách, které má město pronajato od Českých drah), neexistencí „záchytného parkoviště“ (je snaha toto parkoviště vybudovat v dnešních „uhelných skladech“) a bohužel i neexistencí městské policie, která je nezbytným prvkem regulace dopravy obecně (zastupitelstvo města její vznik od 1.1.2013 neschválilo).

V roce 2013 budou, samozřejmě, nadále podporovány a uskutečňovány všechny kulturní, společenské a sportovní akce, které v posledních šesti letech z popudu vedení města vznikly a které během krátké doby docela „zdomácněly“, například „vítání občánků“, advent na náměstí, bezpečná sobota a závody horských kol.

V této chvíli musím ovšem ze srdce poděkovat všem, kteří se na uskutečňování všech možných akcí podílejí, například pracovníkům našeho úřadu, kteří rádi pomáhají i vně své pracovní doby, naší kulturní komisi, hochům z „veřejně prospěšných služeb“, vedení základní školy, vedení městského domu dětí a mládeže, Klubu přátel přírody a historie Úval, občanskému sdružení Jonatan, občanskému sdružení Otevřené Úvaly, SK – Úvaly, TJ Sokol, tenisovému klubu, našim milým „hasičům“ – prostě všem, kteří rozdouvají úvalské stojaté vody ku prospěchu nás všech.

I když se mnou někteří nebudou souhlasit, domnívám se, že je možné hledět do budoucnosti města s pocitem optimismu. Město se prostě mění k lepšímu, postupně vyrovnává svůj vnitřní dluh a dříve nebo později se s jistotou stane nejvýznamnějším centrem na východ od Prahy.

Doufám, že „blbá nálada“, která se jako mor šíří republikou nezasáhne v roce 2013 naše Úvaly v takové míře, která by ohrozila současný trend jejich dalšího rozvoje.

Vážení a milí občané, držme Úvalům v roce 2013 palce …

MUDr. Jan Šťastný, starosta města