Kvě
01

Přeci jen vyrůstá nová úvalská generace s rozumným pravostranným pohledem. Držme jim palce, je to naše naděje.

Můj syn a pan profesor

Dub
02

velikonoce

Sněm místního sdružení Občanské demokratické strany v Úvalech zvolil dne 13. března 2018:

ing. Josef Martinovského předsedou místního sdružení ODS,

ing. Alexise Kimbembeho, paní Simona Mašatová a pana Josefa Štěpánovského za místopředsedy místního sdružení ODS.

sněm ODS 2018 - 1

sněm ODS 2018 - 3

sněm ODS 2018 - 2

 

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě poté, co ČSSD opustila koalici na radnici.

Dne 4.4.2017 se členové MS ODS sešli na pravidelné schůzce Rady místního sdružení, otevřené všem členům. Po intenzivní diskusi, při které byly zváženy všechny, i teoretické, varianty dalšího vývoje v zastupitelstvu města, přítomní členové jednomyslně přijali následující závěry:

1./ MS ODS bere s politováním na vědomí krok ČSSD. Zároveň po podrobném seznámení se s deklarovanými důvody konstatuje, že tyto nezakládají žádné podstatné porušení koaliční smlouvy od zbylých partnerů, mnohé z nich jsou sporné, nebo interpretovatelné různými způsoby. Proto se ODS domnívá, že skutečné důvody, proč ČSSD opustila koalici jsou asi jiné, nepřísluší nám však zkoumat, jaké.

2./ MS ODS doporučuje zastupitelům města, zvoleným za ODS, pokračovat v koalici se sdružením Otevřené Úvaly. Členové vychází z toho, že tito zastupitelé dostali od voličů mandát k uskutečňování volebního programu ODS a prostor pro jeho realizaci se ve stávající koalici jeví být největší možný.

3./ MS ODS bere na vědomí, že zastupitel a neuvolněný místostarosta Dr. Vítězslav Pokorný opustil řady ČSSD a rozhodl se podpořit zbytek koalice, a souhlasí s tím.

4./ Přítomní členové uložili předsedovi MS sestavit vyjednávací tým, který v termínu co nejkratším vyjedná s OÚ a nezávislým zastupitelem Dr. Pokorným dodatek koaliční smlouvy, který bude reagovat na novou situaci v zastupitelstvu města.

U Úvalech, 6.4.2017

 

S lítostí přijímáme skutečnost, že ČSSD – místní sdružení v Úvalech odstoupilo z koalice ustanovené po komunálních volbách v roce 2014. Občanská demokratická strana neuvažuje o tom, že by tento krok následovala, bližší stanovisko ODS vydá po zasedání strany, které se uskuteční 4. dubna 2017.

Vedení ODS, 27. března 2017

Je jasný, stručný a logický a doufejme, že nezvítězí levicový populismus:

Preambule

 

 

 

 

 

 

 

Program ODS pro krajské volby 2016

 

 

ODS slaví 25. narozeniny!

A že je co slavit… ODS byla dominantní a tvůrčí silou při přechodu z komunistického systému do svobodné společnosti s tržní ekonomikou v 90. letech. Přinesla tak svobodu a vyšší kvalitu života celé společnosti, i těm, kteří nepatřili mezi její fanoušky.

Celých 25 let stála a stojí na straně obrany individuální svobody, brzdila a brzdí socialistické tendence i v době, kdy nemá vládní odpovědnost. Stovky a tisíce jejích zastupitelů a starostů rozvíjeli a rozvíjí města a obce kolem nás. ODS dala ČR tři premiéry a jednoho prezidenta.

Česká republika potřebuje silnou pravici i nyní, kdy dochází k významnému ukrajování naší svobody. Potřebujeme stranu, která bude hájit národní zájmy a nedopustí zánik ČR v nějaké verzi evropského superstátu. Nejrůznější prapodivné pokusy o alternativní pravicové strany selhaly. ODS je jedinou autentickou, standardní a jasně ideově vybavenou pravicovou stranou, která má naději na vůdčí roli v pravé části politického spektra.

Jsem na to, co ODS dokázala, hrdý. Jsem hrdý na své kolegy v ODS a jsem rád, že se mohu podílet na nejednoduché cestě ODS zpět mezi nejvýznamnější politické síly. Věřím, že se to ODS v čele s prof. Petrem Fialou podaří. Přeji ODS do dalších 25 let minimálně znovu tři premiéry a jednoho prezidenta.

Všechno nejlepší občanští demokraté!

S pozdravem

Jan Skopeček

předseda RS Středočeský kraj

Čvn
03

Milí členové ODS,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval, že jste přijali pozvání na 26. kongres ODS a ukázali tak, že ODS jsme MY – aktivní pravicově smýšlející občané, kterým není naše země lhostejná a kteří jsou schopní a ochotní podílet se na lepší budoucnosti pro Českou republiku. Sešlo se nás přes 700 a já si toho velmi vážím. Věřím, že se nám společně podaří zastavit socialistické nápady současné vlády a vrátit ODS do pozice nejsilnější politické strany. Možná to nebude hned a čeká nás ještě hodně práce, ale současnost ukazuje, že je potřeba, abychom bojovali za všechny pracovité lidi proti byrokracii, zbytečné regulaci a šikaně ze strany státu.

Nejen během politické diskuse, ale zejména pak při přátelském povídání během přestávek, jsem vyslechl mnoho připomínek, názorů i podnětů, co by měla ODS jako pravicová strana prosazovat, jak se zapojujete do dění ve Vašich oblastech a regionech, s čím souhlasíte, nebo co vám naopak vadí. Všech Vašich podnětů si vážím a budu o nich přemýšlet. I proto je důležité se na kongresech potkávat. A pokud jsme si nestihli popovídat, nevadí, pošlete mi Vaše nápady a myšlenky třeba na mail, můj Twitter nebo Facebook.

Kongresem ale nic nekončí. Naopak. Budu rád, pokud zůstanete aktivní a zapojíte se do naší činnosti ať už v místě Vašeho bydliště nebo třeba na sociálních sítích. Už jen proto, že příští rok nás čekají krajské volby. Jak zaznělo na úvod  kongresu, od roku 2016 do roku 2026 budou každý rok alespoň jedny volby. Před námi je tak volební maraton a už teď je čas postavit se na pomyslnou startovní čáru.

Děkuji Vám ještě jednou, že jste na kongres přijeli, diskutovali, bavili se a ukázali, že máte o politiku ODS zájem.

Hezké letní dny

Váš Petr Fiala

http://www.ods.cz/kongres26

 

 

 

 

 

Na „sociálních sítích“ se v těchto dnech rozvinula legrační diskuze o „pomníčcích“. Tyto „menhiry“ se v našich městech a obcích množí jako houby po dešti v souvislosti s dokončenými investicemi různého typu, které byly dotovány z prostředků Evropské Unie. V Úvalech nám takto vzniká přímo stonehenge, neboť jsme byli v získávání těchto dotací nadprůměrně úspěšní. Na menhirech je umístěna pamětní deska, na níž je uvedeno KDO se na financování akce podílel, někdy i PROČ.

Vytvořit správný menhir s tabulí, tedy tak zvanou „trvalou pamětní desku“ není ale vůbec jednoduché. Naštěstí existuje „grafický manuál publicity Operačního programu životní prostředí“, který lze získat na adrese  http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/9/2964-Graficky%20manual%20publicity%20pro%20OPZP%2004-2010.pdf.

Pravděpodobně prvá „trvalá pamětní deska“ byla vztyčena starostou ing Černým a menhir obsahuje informaci o tom, že nám Evropská unie přispěla na rekonstrukci mostku přes Výmolu. A tak se založila „tradice pomníčků starostů“. (viz obrázek).

 

 

MENHIR

Publikovaný názor občana J.V.:

Za finanční částku, za kterou Úvaly postavily jídelnu se daly postavit jídelny dvě, někdo se na této zakázce „pořádně“ napakoval, a teď zbývá jen zjistit kdo!

Tabulka rozpočtu: