Adventní neděle a jiné „skvosty“

Tato adventní neděle 2. prosince byla skutečným svátkem úvalských občanů; dostavili jsme se ve více než-li hojném počtu a možná to znamená, že se objevuje něco, co lze s trochou nadsázky nazvat „ÚVALÁCTVÍM“. Bylo to příjemné odpoledne i příjemný podvečer podbarvený vystoupením našich dětí – i „dospěláků“.

I v roce 2013 budou, samozřejmě, nadále podporovány a uskutečňovány všechny kulturní, společenské a sportovní akce, které v posledních šesti letech z popudu vedení města vznikly a které během krátké doby docela „zdomácněly“, například „vítání občánků“, advent na náměstí, bezpečná sobota a závody horských kol.

V této chvíli musíme ovšem ze srdce poděkovat všem, kteří se na uskutečňování všech možných akcí podílejí, například pracovníkům našeho úřadu, kteří rádi pomáhají i vně své pracovní doby, naší kulturní komisi, hochům z „veřejně prospěšných služeb“, vedení základní školy, vedení městského domu dětí a mládeže, Klubu přátel přírody a historie Úval, občanskému sdružení Jonatan, občanskému sdružení Otevřené Úvaly, SK – Úvaly, TJ Sokol, tenisovému klubu, našim milým „hasičům“ – prostě všem, kteří rozdouvají úvalské stojaté vody ku prospěchu nás všech.