Dne 13. října ve 14.00 hodin byla slavnostně odhalena pamětní deska spisovatelovi Josefu Kožíškovi, který zde – v dnešní Kožíškově ulici, dne 6. července 1933 zemřel. Slavnostního aktu se zúčastnili Úvaláci i mimoúvalští občané, zástupci Národního muzea, Matice české a další hosté. Úvodní slovo patřilo starostovi města, MUDr. Janu Šťastnému.

Spisovatel Josef Kožíšek se narodil 6. července 1861 v Lužanech u Přeštic a zemřel 6. července 1933 v Úvalech. Josef Kožíšek byl český básník, učitel a esperantista. Narodil se v rodině rolníka, gymnázium vystudoval v Plzni a učitelský ústav v Příbrami roku 1881. Pak působil jako učitel či ředitel na řadě tehdejších obecných škol a to až do roku 1920. Mimo jiné v Měčíně a v Klecanech; v letech 1895–1918 byl řídícím učitelem v obecné škole v Zápech. Po první světové válce se stal ředitelem literárního oddělení Státního nakladatelství v Praze.

Jeho první verše byly určeny pro příbuzné a přátele jeho žáků. Josef Kožíšek psal hodně pro děti, jejichž svět zobrazoval, a stal se tak následovníkem Josefa Václava Sládka a předchůdcem Františka Hrubína. Prosté jsou i názvy jeho sbírek: Doma, Na sluníčku 1890, Oku i srdéčku 1891. První z nich vyšla v roce 1890, když už předtím autor publikoval v časopisech.

Nejznámější je asi básnička Polámal se mraveneček, kterou leckdo zná, ale možná jen málokdo tuší, že ji napsal právě Josef Kožíšek.

Celkem vydal dvanáct knih, kromě Poupat také čítanky Ráno a Studánka. Kožíšek je i autorem řady pedagogických článků zaměřených zejména na počátky čtení.

Kožíšek věděl jak se dětem co nejvíce přiblížit. Používal jednoduchého říkadlového verše. V básničkách je rozpor mezi dobrem a zlem (a dobro vítězí) nebo líčí krásy venkovského života a lidové zvyky.

Spisovatel Josef Kožíšek zemřel v ulici, která nyní nese jeho jméno a pro nás všechny je jistě ctí, že můžeme odhalit pamětní tabuli, kterou naše město, s úctou v srdci, věnuje jeho památce.

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: