Nikoli pozvolna, ale poměrně rychle se realizují invstiční akce na území města Úvaly. Buduje se kanalizace, otevřel se nový pavilon mateřské školy a základní škola se hbitě nastavuje.

Před několika dny se konala malá slavnost při příležitosti otevření nových čistících linek naší čističky odpadních vod. Kapacita čistička se navýšila o 100 % a město již bude odkanalizováno z devadesáti procent.

Slavnostní přestřižení pásky provedli kroměstarosty města i zástupce firmy VRV, firmy KUNST, firmy Hydroprojekt a firmy MEI – ted všech, kteří se na výstavně finančně, nebo dodavatelsky podíleli.

Vyjádřete se k tématu
Jméno:
E-mail:
WWW:
Komentář: