3. června 2015: Dnešní zasedání vlády přineslo největší útok na malé a střední podnikání od listopadu 1989. Elektronická evidence tržeb, zákaz kouření v restauracích a další regulace svobodného podnikání spolu s dřívějším omezením výdajových paušálů tvoří smrtící koktejl zejména pro malý a střední podnikatelský stav. Samostatní, svobodní, na vládě a rozpočtu nezávislí podnikatelé vládě vadí. Ta chce podporovat dotacemi a subvencemi jen velké korporace a velký byznys. Do takového korporativistického modelu se malý podnikatel nehodí, proto je ho třeba státní šikanou od podnikání odradit. Útoky a omezování svobodného podnikání současnou vládou negativně dopadne i na občany jako spotřebitele a zaměstnance. Nákladné regulace podnikání utlumí. To povede k nižší konkurenci, k vyšším cenám či nižší kvalitě a k méně pracovním příležitostem. Malí a střední podnikatelé tvoří páteř české ekonomiky. Vláda se jí dnes rozhodla zlomit.

 Jan Skopeček
ekonomický expert ODS

Čvn
03

Milí členové ODS,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval, že jste přijali pozvání na 26. kongres ODS a ukázali tak, že ODS jsme MY – aktivní pravicově smýšlející občané, kterým není naše země lhostejná a kteří jsou schopní a ochotní podílet se na lepší budoucnosti pro Českou republiku. Sešlo se nás přes 700 a já si toho velmi vážím. Věřím, že se nám společně podaří zastavit socialistické nápady současné vlády a vrátit ODS do pozice nejsilnější politické strany. Možná to nebude hned a čeká nás ještě hodně práce, ale současnost ukazuje, že je potřeba, abychom bojovali za všechny pracovité lidi proti byrokracii, zbytečné regulaci a šikaně ze strany státu.

Nejen během politické diskuse, ale zejména pak při přátelském povídání během přestávek, jsem vyslechl mnoho připomínek, názorů i podnětů, co by měla ODS jako pravicová strana prosazovat, jak se zapojujete do dění ve Vašich oblastech a regionech, s čím souhlasíte, nebo co vám naopak vadí. Všech Vašich podnětů si vážím a budu o nich přemýšlet. I proto je důležité se na kongresech potkávat. A pokud jsme si nestihli popovídat, nevadí, pošlete mi Vaše nápady a myšlenky třeba na mail, můj Twitter nebo Facebook.

Kongresem ale nic nekončí. Naopak. Budu rád, pokud zůstanete aktivní a zapojíte se do naší činnosti ať už v místě Vašeho bydliště nebo třeba na sociálních sítích. Už jen proto, že příští rok nás čekají krajské volby. Jak zaznělo na úvod  kongresu, od roku 2016 do roku 2026 budou každý rok alespoň jedny volby. Před námi je tak volební maraton a už teď je čas postavit se na pomyslnou startovní čáru.

Děkuji Vám ještě jednou, že jste na kongres přijeli, diskutovali, bavili se a ukázali, že máte o politiku ODS zájem.

Hezké letní dny

Váš Petr Fiala

http://www.ods.cz/kongres26