Usnesení sněmu místního sdružení ODS ÚVALY

USNESENÍ Sněmu místního sdružení ODS konaného dne 14. dubna 2015 Přítomno 14 členů místního sdružení (viz prezenční listina). Sněm je usnášeníschopný. Členové MS ODS a hosté uctili minutou ticha památku zesnulého člena pana Jiřího Kejře. Jako host vystoupil Mgr. Martin […]