Zář
30

 

 

 

 

 

Na „sociálních sítích“ se v těchto dnech rozvinula legrační diskuze o „pomníčcích“. Tyto „menhiry“ se v našich městech a obcích množí jako houby po dešti v souvislosti s dokončenými investicemi různého typu, které byly dotovány z prostředků Evropské Unie. V Úvalech nám takto vzniká přímo stonehenge, neboť jsme byli v získávání těchto dotací nadprůměrně úspěšní. Na menhirech je umístěna pamětní deska, na níž je uvedeno KDO se na financování akce podílel, někdy i PROČ.

Vytvořit správný menhir s tabulí, tedy tak zvanou „trvalou pamětní desku“ není ale vůbec jednoduché. Naštěstí existuje „grafický manuál publicity Operačního programu životní prostředí“, který lze získat na adrese  http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/9/2964-Graficky%20manual%20publicity%20pro%20OPZP%2004-2010.pdf.

Pravděpodobně prvá „trvalá pamětní deska“ byla vztyčena starostou ing Černým a menhir obsahuje informaci o tom, že nám Evropská unie přispěla na rekonstrukci mostku přes Výmolu. A tak se založila „tradice pomníčků starostů“. (viz obrázek).

 

 

MENHIR

Publikovaný názor občana J.V.:

Za finanční částku, za kterou Úvaly postavily jídelnu se daly postavit jídelny dvě, někdo se na této zakázce „pořádně“ napakoval, a teď zbývá jen zjistit kdo!

Tabulka rozpočtu:

Jak jistě všichni intenzivně vnímáme, probíhá rekonstrukce drážního koridoru, která zásadním způsobem ovlivňuje život v našem městě. Vedení města se velmi intenzivně do příprav této rekonstrukce zapojilo a v důsledku toho dojde i k některým významným změnám pro naše město úspěšným. Konkrétně se jedná o „legalizaci“ průchodu po „rampě“ spojující severní části města s centrem – buduje se zde nový chodník s veřejným osvětlením, o zprůchodnění podchodu pod nástupišti směrem k Mlýnskému rybníku – takže mnoho občanů se na nádraží dostane velmi rychle, o novou dešťovou kanalizaci v ulice Na Spojce, nový podchod pod železničním přejezdem a hlavně: zcela nový koridor, bez nepoužívaných budov, s parkovištěm pro 100 aut, s bezbariérovými, krytými nástupišti.

Je mi skutečně velmi líto, že je zátěž, kterou město v době rekonstrukce prožívá, úmyslně a tendenčně některými volebními seskupeními zneužívána v rámci negativisticky zaměřené předvolební kampaně. Považuji to za velmi hanebné, město jakoby se stalo rukojmím komunálních voleb. Ano, jednotlivé dílčí problémy vznikají – a dalo se předpokládat, že vznikat budou. Problémy jsou ale od toho, aby se řešily.  Rekonstrukce drážního koridoru je svým rozsahem obrovská a byla jistě nezbytná. Odhaduji, že se jen v samotných Úvalech proinvestuje přibližně miliarda Kč. A to už za trochu nepohodlí určitě stojí.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta města

 

 

 

 

 

Dnes, 1. září 2014 poprvé převáděl úvalské děti přes silnici strážník městské policie Úvaly. Prozatím máme pouze dva strážníky, jedná se však o nastartování systému, který bude mít zásadní vliv na řešení mnohých problémů, které v Úvalech máme.

Naše městská policie bude aktivním nástrojem zaměřeným v prvé řadě na prevenci; již nyní jsou například domluveny přednášky v jednotlivých třídách základní školy, strážníci postupně navštíví i mateřské školky, převezmou přednáškovou činnost pro seniory zacílenou na jejich bezpečnost.

Samozřejmě se městská policie zaměří i na dopravní situaci; ujišťujeme občany, že prioritou rozhodně nebude vybírání pokut, či – jak někteří říkají „černých peněz pro starostu“. Nicméně – recidivisté přestupků se pokut určitě dočkají.

Toto jsou záběry z 1. září 2014 …