11. června byla slavnostně podepsána smlouva mezi Krajem a městem Úvaly o poskytnutí dotace na výstavbu nové MŠ v areálu bývalého cukrovaru.

A JEDEME DÁL !!