Úno
26
Kategorie (ODS) 26-02-2014

25. února si připomínáme šedesát šest let od drtivého nástupu komunistů k moci.

Ten, kdo si myslí, že demokracii už tu máme „na věčné časy a nikdy jinak“, se mýlí, soudružka Semelová je toho důkazem. Demokracii je nezbytné pořád budovat, opečovávat, dbát o ní. To je úkol pro demokratickou, konzervativní stranu, tedy pro nás.

http://www.viteznyunor.cz/_d/Petice_plakat_A3.pdf

Úno
26

Ne euru, zabránění nárůstu cen energií pro podniky a domácnosti a konec nesmyslného pravidelného stěhování europarlamentu z Bruselu do Štrasburku a zpátky – to jsou tři základní priority ODS pro nadcházející kampaň pro volby do Evropského parlamentu:

http://www.ods.cz/clanek/6713-ods-nabizi-10-let-zkusenosti-a-konkretnich-vysledku

Úno
20

Předseda oblastního sdružení ODS Praha-východ a místopředseda ODS Martin Kupka se zamýšlí nad problémem „kriminalizace politckých rozhodnutí“. Dodáváme, že od „kriminalizace politických rozhodnutí“ je jen krůček ke „kriminalizaci rozhodnutí samosprávných orgánů“. A tak se můžeme dočkat, že za nás bude rozhodovat policie, státní zastupitelství a soudy. Opravdu nehezká vyhlídka. Vyvstává otázka, kdo se za takovýchto podmínek bude do samosprávných orgánů hlásit? Odpověď je jednoduchá: otrlí egoisti bez morálky.

Z TEXTU MARTINA KUPKY VYJÍMÁME:

Uplynulé období přineslo také mediální odezvy pro ODS negativní. Obvinění expremiéra Petra Nečase a „snové“ zdůvodnění vrchního státního zástupce z Olomouce muselo nutně vyvolat naši viditelnou odezvu. Nebylo možné mlčet v okamžiku, kdy státní zástupce veřejně připouští, že si není jistý trestným činem, ale že chce obviněním řešit závažný celospolečenský problém. I když u velké části veřejnosti nemusí být takové vystoupení přijímáno pozitivně, ODS nemůže takový zásah do standardních demokratických postupů pasivně snášet. Není možné, aby se pochybnost o politickém kroku stala do budoucna dostatečným důvodem pro obvinění politika.

A po této ráně přišla hned další v podobě medializace kauzy Ivo Rittiga a pražského dopravního podniku. Média si dala záležet, aby obě kauzy propojila. Ta serióznější alespoň dala zaznít vyjádření Lenky Bradáčové, že spolu obě kauzy skutkově nesouvisejí. Jenže nás se jako politické strany dotýká i mediální zkratka a ta znovu ukazuje záda značce ODS.

Ptáte se přirozeně, jak takovému tlaku čelit: Snadné to nebude. Musíme pozornost médií zaujmout našimi tématy a názory těch, kteří nemohou být s ničím negativním spojováni. A musíme poukazovat na to, že s druhým případem nás naopak pojí zejména ta souvislost, že to byl právě náš tehdejší primátor a nynější poslanec Bohuslav Svoboda, kdo poctivě začal podmínky v pražském dopravním podniku odvážně měnit.

Mgr. Martin Kupka
místopředseda strany
starosta

 

Skutečně se před časem uskutečnila, a tak bych se chtěl podělit o dojmy – alespoň prostřednictvím několika fotek. Byl to skutečně zvláštní pocit … Byla tam s námi i herečka Milena Steinmaslová, která se (na rozdíl od nás) zdráhala vstoupit na jeviště. Prý pověra: Kdo na jeviště Národního divadla vstoupí neoprávněně, nikdy si tam už „nezahraje“. To nám nehrozilo, a tak jsme na jeviště klidně vstoupili. Po pravdě řečeno: Tady v Úvalech je to také „divadelní kus“ !! Na jednom ze snímků je luneta v UV záření – vyniknou vady, které musí restaurátoři řešit … MUDr. Jan Šťastný, předseda MS ODS Úvaly.

Úno
16

tvrdí ve svém anonymním e-mailu mamlas@volny.cz . Uvádíme celý text:

Králíkárna je to pěkná, chudáci děti. Je to o polovinu kratší než staré třídy a vy tam chcete nacpat 50 dětí? A kvůli tomuhle jste zničily dětem kus zahrady. Vždyť to vypadá jak Čunkovy domky pro cikány. Na starou budovu serete, kdy pořádně opravíte ty slepované schody ke třídám a necháte opravit ty smradlavé záchody. Hlavně se teď budete bít do prsou jak jste zajistily místa ve školce. Jděte se vycpat.

Nový pavilon MŠ Kollárova pro 50 dětí

Dne 14. 2. 2014 slavnostně otevřen „Dům volnočasových aktivit v Úvalech čp. 65“. Po standardním přestřižení pásky a po krátkém úvodu starosty města MUDr. Šťastného následovala prohlídka prostor.

Dům, který byl zrekonstruován za prostředky Evropské Unie a za spolufinancování městem, bude sloužit občanům jako zázemí pro volnočasové aktivity; pro děti, dospělé i seniory. Je to krásný dárek občanům na konci volebního období současné koalice pod vedením ODS.

Úno
13

Architekti se shodují v názoru, že dnešní „brownfield“ nazývaný Cukrovar má neobyčejně vysoký urbanistický potenciál; areál je obklopen celoměstsky významnými prvky zeleně s rybníky Fabrák a Kalák, má dobrou dostupnost centra i dalších ohnisek městské vybavenosti (nádraží, supermarket).

Poválečná historie tohoto „zákoutí“ je smutná, smutnější je však fakt, že se po roce 1990 v indrustrializaci Cukrovaru pokračovalo, že dokonce docházelo k jeho dalšímu znehodnocování – a že si ti, co měli v Úvalech vliv, neuvědomovali jeho význam.

Nicméně – není všem dnům konec a se změnami se již začalo: Existují studie, které naznačují, jakým směrem se zde vydat, projektuje se mateřská školka a sportovně společenské centrum v horní části tohoto areálu.

Překážkou rychlejšího postupu při revitalizaci tohoto brownfieldu jsou, bohužel, legislativní normy. Jen obtížně je totiž možné vytvořit společný projekt města a podnikatelského subjektu, což by bylo v tomto případě velmi logické. Rizika z takovéto smlouvy jsou však nepřiměřená …

Stále se diskutuje o vhodnosti či nevhodnosti výstavby v oblasti Hostýna. Proto předkládám „SWOT analýzu“, a to bez dalšího komentáře, názor ať si udělá každý sám.

 

 SOUČASNOST

          SILNÉ STRÁNKY 

 • Možnost výstavby v intravilánu města díky   rozšíření kapacity zejména technické, ale i sociální infrastruktury města.
 • Získání prostředků ve výši 80 milionů Kč na   kofinancování dotací z EU   v dotačním období 2007 – 2014,   v současné chvíli dosahují investice v tomto období realizované   k částce 630 milionů Kč.
 • Čistá voda z káranských řadů v Úvalech.
 • Stop opakujícím se výpadkům ČOV vzniklým nadměrným     přívozem „mrtvé“ splaškové vody z jímek (díky odkanalizování   většiny   města).
 •   Splnění norem pro odkanalizování města.
 •   Rekonstrukce a zkapacitnění rozvodů pitné   vody.
 •   Rozšíření   kapacity ČOV o 100%.
 •   Revitalizace   centrálních vodotečí a   rybníků.
 • Navýšení počtu míst v MŠ o 120.
 • Rozšíření kapacity ZŠ.
 •   Rozvoj služeb –   stále je ale ještě   převaha „dovozu“ nad „vývozem“.

 

         SLABÉ STRÁNKY

 • Vzhledem k tomu, že   se výstavba teprve rozbíhá, neprojevují se v současné době její případné   negativní důsledky. Současný nedostatek míst v MŠ, vyčerpaná kapacita ZŠ   a další skutečnosti vyplývají z nekoordinované suburbánní výstavby   v devadesátých letech a ze skutečnosti, že výstavba na Slovanech nebyla   sledována paralelním budováním sociální infrastruktury.

 

 BUDOUCNOST

                    PŘÍLEŽITOSTI            

 •   (*Zajištěno ve smlouvě s developerem)
 • Eliminace možnosti suburbánního rozšiřování města     jižním směrem (výstavba na Hostýně je v urbanistickém pojetí).
 • Získání mateřské školy v hodnotě cca 29 milionů   *
 • Získání integrované základní školy a mateřské školy *
 • Získání veřejných prostor a veřejné zeleně dostupné   všem občanům v hodnotě 56 milionů Kč *
 • Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého potoka *
 • Parková úprava v okolí Přišimaského potoka a   v dalších lokalitách v hodnotě 36 milionů Kč *
 • Navýšení rozpočtových příjmů města o cca 35 milionů     Kč ročně.
 • Rychlé splacení úvěru 110 milionů Kč, které si     město vzalo na spolufinancování dotací z EU v období 2007 –   2014.
 • Možnost získání dalších úvěrů, zejména na nezbytný   vodovodní  obchvat Jiren, výstavbu nové ČOV a rekonstrukce komunikací.
 • Vyrovnání „vnitřního dluhu města“, který ještě   v roce 2007 činil zhruba 1,5 miliardy Kč.
 • Získání finančních prostředků na dostavbu či   výstavbu ZŠ.
 •   Dosažení   prostupnosti dříve   neprostupné krajiny.
 •   Zabránění   „skanzenifikaci města“   z nedostatku finančních prostředků na nutné   rekonstrukce a   investice.
 •   Pozitivní zvrat   v ekonomické   situaci města díky masivnímu rozvoji služeb a zvýšení počtu pracovních míst   na území města – převaha   „vývozu“ nad „dovozem“.
 •   Upevnění vedoucí   pozice města   v mikroregionu.
 • Šance stát se „obcí z rozšířenou působností“.
 • Šance stát se obslužným centrem celého „Úvalska“.
         HROZBY 

 • Nedostatek pitné vody.
 • Nedostatečná kapacita ČOV.
 • Nedostatek míst   v ZŠ.
 • Neúměrná   dopravní zátěž.