Viadukt „devět kanálů“ je jistě stavba, na kterou mohou být Úvaláci pyšní. Pan Perner ji vybudoval s nejvyšší precizností. Mohli bychom se touto stavbou chlubit, mohly by ji obdivovat turisté, kteří by v Úvalech, samozřejmě, zanechávali i finanční částky v podobě útrat …

A „světe div se“: Pod oblouhy se nachází černé skládky zejména biologického odpadu, nosné sloupy jsou rájem sprejerů … Bylo by jen otázkou času, kdy se zde objeví stany bezdomovců.

Ale k tomu, doufejme, nedojde. Připravovaný projekt parkové úpravy propojující náměstí přes průjezd v budově „za sochou“ s údolím Výmoly rozšíří „akční radius procházek“ Úvaláků. Na tuto akci jsme obdrželi několikamilionovou dotaci. Existuje šance, že se náměstí, údolí Výmoly,  oblast Fabráku a část areálu Multitec stanou unikátním centrem našeho města.

Zvýšení atraktivity Úval pro turisty by mělo být záměrem každého vedení města. Nemáme na vybranou: buď turisti, nebo bezdomovci …

Sprejeři pod viaduktem …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A černé skládky …

 

Čvc
24

Prvá fáze rekonstrukce úvalských vodotečí je v plném proudu. Inspekce Státního fondu životního prostředí potvrdila, že příprava i realizace těchto akcí je OK. A tak se můžeme těšit, že se Úvaly skutečně stanou „rybníkovou velmocí“ východně u Prahy. Pan z Rožmberka by z nás měl jistě radost !

Inspekce SFŽP neměla námitek

 

 

 

 

 

 

 

Bahno musí pryč !

Objekt č.p. 203 v  ulici, kde po deset let pobývali imigranti, leží momentálně prázdnotou. Tento stav je ale jen dočasný. Jedná se totiž o budovu, která je přímo předurčena k tomu, aby sloužila zájmovým činnostem dětí i dospěláků. Po vyřešení požadavků hygieny a hasičů bude rekolaudován na školské zařízení a měla by v něm sídlit Základní umělecká škola. Do té doby však může sloužit některým činnostem, které rekolaudaci nevyžadují, a to už od podzimu tohoto roku. Skvělé nápady, jak prostory v domě využít přinesla ředitelka MDDM paní Pospíšilová. Objekt má naději, že se stane novým kulturním centrem Úval. A ony to jistě potřebují …

„Dům zájmových činností“

 

 

 

 

 

 

 

 

A začne se s pozvolnou realizací změn, které jsou pro naše město tak potřebné. V této chvíli se zdá, že by k zásadním změnám mohlo dojít již koncem tohoto volebního období. No uvidíme ! Každopádně se budeme snažit ! Znění návrhu koncepce si můžete stáhnout ZDE: Uvaly_Dopravni_studie_koncept

 

Pod záštitou Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Úvaly se v sobotu 16. června uskutečnil již šestý ročník „bezpečné soboty“. Tato akce je každoročně pořádána v rámci programu prevence kriminality a je zaměřena především na děti; jiné akce organizované Komisí jsou pak zaměřeny například na seniory, na přípravu vzniku městské policie, kamerového systému a podobně.

Letošní „bezpečná sobota“ byla opravdu velmi pestrá. Své profesionální dovednosti předvedli Policie ČR a naši úvalští hasiči. Na dopravním hřišti, které připravilo Centrum bezpečnosti si děti mohly vyzkoušet své jízdní zkušenosti a ti nejmenší si zasoutěžili pod patronací Městského domu dětí a mládeže. Svůj um na kolech i motocyklu předvedlo i občanské sdružení Trial Úvaly. Velkou atrakcí letošního ročníku byl ovšem přílet helikoptery Armády České Republiky, která se na téměř dvě hodiny stala cílem prohlídky dětí i rodičů. Komise pro prevenci kriminality a vedení města tímto děkuje všem, kteří se na přípravě a uskutečnění „bezpečné soboty 2012“ podíleli.

 

 

 

 

 

Čvc
10

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. června 2012 schválilo kronikářský zápis pro rok 2011. Jeho tex naleznete zde: kronika_2011