Již pátým rokem se vedení města snaží řešit problematiku „severních“ oblastí našeho města. Stále zde existuje právní stav, kdy jsou nové domy postavené „na poli“. I když se zde jezdí a občané si svými silami zbudovali komunikace, lze je z legislativního hlediska nazývat pouze „polními cestami“. Je to absurdní.

Hlavním viníkem je samospráva města, která odsouhlasila „územní plán zóny“ (zrušený usnesením zastupiteltva až v minulém volebním období). Tento „plán“, za tehdy platných legislatgivních podmínek, „přeskočení“ umožnil přeskočení územnío řízení, a tím počaly problémy, které se doposud nepodařilo vyřešit.

Prosím, aby si naši horoušťanští obyvaleté uvědomili, že se vedení města pokoušelo probrematiku sktivně řešit až od volebním období 2006-2010. V tomto volebním období (2010-1014)  pak zřízením „pracovní skupiny „Sever“, kterou řídí místostarota ing, Breda (Otevřené Úvaly). Za jeho vedení se věci skutečně hnuly kupředu, ale jek to bývá k nikoli přímým, ale klikatým směrem.

Dle mého názoru, vzhledem k nezávislému posudku hydrogeologa, který zpracovávala ing. V rzáka není nutné , aby by bylovyhlašováno územní opatření o asanaci území.

Je ovšem potřebné zajistit finanční prostřadky na opatření definovaná hydrogeologickám průzkumem.

V této chvíli nemám, co dodat. Ale to se jistě změní.

MUDr, Jan Šťastný, starosta města