Ano, je to již pět let, co se pod záštitou starosty města MUDr. Jana Šťastného konal tento, dnes již známý a oblíbený, závod. Podrobnosti jistě přinese Život Úval, nás ale může těšit, že jsme stáli u zrodu tohoto náročného, ale velmi oblíbeného sportovního klání !!

START !!

Srp
15
Kategorie (ODS) 15-08-2011

Neexistuje žádná „vyšší moc“, která by naše město zbavila neduhů, které kolem sebe vnímáme. Úvaly trpí opotřebovanou či nedostatečnou infrastrukturou a dalšími nemocemi vyplývajícími z mnoholetého přehlížení jeho potřeb; komunistická éra se zde podepsala skutečně intenzivně. A zůstává to na nás, abychom hledali řešení. Místní sdružení ODS v Úvalech, vyzývá všechny, kteří v parlamentních a krajských volbách dávají své hlasy ODS, aby zauvažovali o vstupu do této strany. 

Proč ?

  • Protože silná členská základna představuje silnou a účinnou zpětnou vazbu, zrcadlo kroků vedení města.
  • Protože je silná členská základna předpokladem vzniku síly, která je k nápravě nahromaděných neduhů.
  • Protože v našem městě roste síla těch, jejichž kroky by vedly k zakonzervování současného stavu a přeměněn města ve skanzen socialismu.

Co potřebujeme ?

  • Doplnit poradní sbory zastupitelstva i Rady města (výbory a komise).
  • Vytvořit stabilní strukturu pro udržení a další rozvoj konzervativní a pragmatické politiky v Úvalech.
  • Naplnit kandidátní listinu příštích komunálních voleb.

 Rozhodli jste se ?

Vyplňte, prosím, přihlášku na webových stránkách oblastního sdružení Praha-východ: http://www.odspv.cz/Clenstvi-v-ODS.html , popřípadě kontaktujte přímo předsedu místního sdružení, MUDr. Jana Šťatného na mobilním telefonním čísle 603 824 602. Můžete též poslat e-mail na adresu odsuvaly@seznam.cz

Ano, v současné době se jedná o nástavbu základní školy.

Ale nejen o tuto akci. Musíme rozšířit kapacitu jídelny a vývařovny. Na tom se také pracuje a doufáme, že vše bude hotovo v tomto volebním období. V tom minulém se podařilo alespoň prodloužit výjimku užívání jídelny (stálo to cca 3 500 000 Kč) a rekunstruovat část „staré školy“ za cca 5 000 000  Kč.

V roce 2007 se opravil zadní trakt ZŠ

A je třaba děkovat. Například paní ředitelce MDDM, paní Pospíšilové, za výbornou organizaci – ale také realizaci dětských táborů, ale také manželům Hoblíkovým a Mullenovým za skvělý „english camp“.

Pár obrázků „beze slov“:

Nikoli pozvolna, ale poměrně rychle se realizují invstiční akce na území města Úvaly. Buduje se kanalizace, otevřel se nový pavilon mateřské školy a základní škola se hbitě nastavuje.

Před několika dny se konala malá slavnost při příležitosti otevření nových čistících linek naší čističky odpadních vod. Kapacita čistička se navýšila o 100 % a město již bude odkanalizováno z devadesáti procent.

Slavnostní přestřižení pásky provedli kroměstarosty města i zástupce firmy VRV, firmy KUNST, firmy Hydroprojekt a firmy MEI – ted všech, kteří se na výstavně finančně, nebo dodavatelsky podíleli.

Jde o to, zda-li do nekonečna „bojovat“ proti existenci této lisovny. Když jsem v roce 2000 poprvé přijížděl do Úval od Jiren, vyslovil jsem nahlas otázku, jak je možné, že se uprostřed bytové zástavby staví gigantická továrna. Dnes vím, že se jednalo zejména o dva „úlety“: jeden ze trany tehdejšího „stvořitele územního plánu“ pana ing. arch. Durdíka, který zde „namaloval“ území nerušící výroby – a města, které si nepohlídalo, co se vlastně buduje.

Jenomže – píšeme rok 2011 a z mnohými chybami minulosti se nejen musíme smířit, nýbrž se snažit využít jich ve prospěch našeho města. Na popud některých zastupitelů jsem se tedy sešel se současným (staronovým) ředitelem tohoto výrobního závodu. Zdá se, že situací, která se, bohužel, vyvinula, trpí obě strany. Kdo za to může, už je dnes málo podstatné, lisovnu totiž „vygumovat“ prostě nelze.

A tak lze, dle mého názoru, pouze vnímat, že zaměstnává téměř 300 pracovníků z naší oblasti, že se nehodlá rozšiřovat (vyjma přístřešku pro přenosné palety), že většinu aktivit přenesla do průmyslové zóny Letňany a že hodlá podporovat kulturně společnské a sportovní aktivity v Úvalech.

Domluvili jsme se, že o veškerých problémech vyjde článek v Životě Úval. A tak nehodlám předjímat, co bude, co by mělo být, a co by být nemělo.

Přikládám několik aktuálních fotografií z dnešní náuvštěvy.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Pohled od lisovny k Hodovu