Situace s parkováním u nádraží nemůže být jistě lhostejná nikomu. Vedení města se proto již dávno rozhodlo učinit všechny možné kroky k tomu, aby se situace zlepšila – lépe: vyřešila.

Jednali jsme proto se společností České dráhy a.s. o možnosti prodeje či pronájmu některých ploch, zejména známé plochy u nádraží. A byli jsme úspěšní:

České dráhy a.s. souhlasí s pronájmem a následnám odkoupením plochy vedle budovy nádraží. Jedná se o zcela čerstvou informaci, kterou musí zpracovat rada města. Ta předběžně s pronájmem souhlasí.

budoucí parkoviště ??

budoucí parkoviště ??

Lis
04

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. listopadu schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

Znamená to například, že je eliminována možnost, aby v Úvalech samovolně vznikaly nové herny s těmito přístroji a aby do našeho města pronikla epidemie tak zvaných „videoterminálů“ . Co by to znamenalo, se můžete dozvědět například zde: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/121515/bystrici-nad-perstejnem-zaplavily-vyherni-videoterminaly.html

videoterminal