Zář
28
Kategorie (ODS) 28-09-2009

Dne 20. října se na náměstí Arnošta z Pardubic konalo slavnostní vysazení lípy a její požehnání paní farářkou církve Husitské mgr. Pokornou. Jednalo se o akci Klubu přátel historie a přírody Úval, členů Sboru dobrovolných hasičů a ČSSD, jejímž hlavním námětem bylo zachování celistvosti Klánovického lesa. Starosta města, MUDr. Jan Šťastný (ODS) přednesl při této příležitosti následující projev:

Vážení občané !

Úvaly, tedy město ve kterém žijeme, jsou posledním Úvalem na východ od hlavního města Prahy – a pak už následuje jen „kolínská rovina“. Máme tu možnost i čest starat se o přírodní krásy, které naše město obklopují. A skutečně jich není málo. Z jedné strany nás obklopuje Klánovický les, ze strany druhé Vinice. Máme šanci procházet se údolími několika potoků, pozorovat hemžení kaprů v rybnících, aktivně i pasivně využívat všechny přírodní krásy k odpočinku. Bohužel – anebo možná „bohudík“ nám z polohy, kterou naše město zaujímá vyplývají i mnohé povinnosti. V prvé řadě morální povinnost bránit a ochraňovat přírodu před neadekvátními zásahy. No a pak už jsou to úkoly zcela konkrétní, mezi něž patří péče o biokoridory, mapování a odstraňování černých skládek i rozvoj města v souladu s nároky, jimiž nás příroda zahrnuje. Právě to poslední vyřčené vyvolává často polemiky, dohady i pře – a to nejen v našem městě, nejen v Klánovicích, nýbrž v okrajových partiích hlavního města Prahy obecně. Na jedné straně vzniká silný tlak na novou výstavbu obytných či sportovně turistických komplexů,  a to tlak natolik silný, že mu lze jen těžko dlouhodobě odolávat, na straně druhé je nutno rozvíjet  obce a města v příhraničí Prahy s rozvahou a plánovitě. Před dvěma lety jsem aktivně vystoupil s návrhem, aby se nová golfová hřiště budovala mimo lesní prostory a poukázal jsem na konkrétní možnosti, konkrétní lokality. V tomto smyslu jsem svým dopisem informoval i tehdejšího hejtmana středočeského kraje.  Velmi si cením činnosti tohoto Klubu přátel hjistorie a přírody Úvalů. Obnovení desky v Masarykově háji, vydání knihy o drobných památkách, další a další akce, které poukazují na historii města a rozšiřují počet těch, kteří Úvaly vnímají jako svůj domov, to je velká a nezvratitelná zásluha, kterou Klub našemu městu dává. Vím, že Klub připravuje  zvelebení oblasti Králičiny a vedení města bude tuto akci aktivně podporovat. Na konzultacích, které jsem vedl s panem mgr. Pokorným usilovně přemýšlíme o dalších významných akcích, například o zavedení tradice „Den pro Úvaly“, nebo o vytvoření pamětní desky všem umučeným v období druhé světové války, neboť na některá jména jakoby se zapomnělo. Dnešní slavnostní vysazení lípy a její požehnání chápu jako gesto, které má upozornit na to, že žijeme v objetí krásné přírody – a že je třeba ji chránit. Všem, kteří se tohoto aktu zúčastnili, upřímně děkuji.

                                                MUDr. Jan Šťastný

                                                starosta města Úvaly

19. září vw 14.00 hodin požehnal pan farář naši novou hasičskou cisternu. Stála 7,5 milionu Kč, 2,5 milionu jsme dostali dotaci od ministerstva vnitra. Letos to bylo naposledy, kdy nohly Sbory dobrovolných hasičů získat dotace na zcela nové vozy. V příštích letech již budou dostávat pouze „ojetiny“ od profesionálních sborů. Měli jsme sice slíbený ještě milion dotace z kraje, leč výsledky krajských voleb, které proběhly na podzim tohoto roku nasměrovaly kraj poněkud jiným směrem.

Nicméně: úvalský Sbor dobrovolných hasičů se tímto stává jednou s nejdůležitěšjších složek Integrovaného záchranného systému. Přejmě si, abychom jeho zásah nepotřebovali – na druhé straně, pokud se skutečně dostaneme do potíží vzrostla touto investicí šance, aby následky byly co nejmenší.

Hasiči – přejeme vám mnoho zdaru !!!

p1080906_krest_farar3

C sobotu 13. září se konala tradiční úvalská pouť v rámci posvícení. Samozřejmě – stánků bylo hojně, nabídka velká. Návštěva pouťových atrakcí však, optoti jiným rokům vázla. Zájem o kolotoče, houpačky a další známé záležitosti byl mnohem nižší, než-li v minulých letech. Je nasnadě, že příčinou je ekonomická krize, která sebou přináší i rozvahu při utrácení. Zejména, když jsou pouťové atrakce tak drahé.

Večer byl ovšem zakončen nádherným ohňostrojem – a v té chvíli se teprve prostor pod školou zaplnil. Kdo by si přece nechal ujít takovou podívanou?

Je večer - pouťové atrakce téměř zejí prázdnotou

Je večer - pouťové atrakce téměř zejí prázdnotou

Ohňostroj byl ovšem i letos velkolepý

Ohňostroj byl ovšem i letos velkolepý

Jednou z největších akcí, kterou ODS – místní sdružení sponzoruje, je Velká cena města Úvaly v závodu horských kol. Letos se konal již třetí ročník a stálo to za to ! I účast je rok od roku významnější.

velka-cena-09