Rada města na svém zasedání dne 30. července 2009 schválila „Zásady činnosti krizového štábu“ (můžete si je stáhnout zde: plan-ochrany-mesta-cinnost-krizoveho-stabu ).

Zároveň byly jmenováni členové Krizového štábu: předsedou je ze zákona starosta města, místopředsedou byla jmenována místostarostka ing. Váňová, vedoucím pracovní skupiny Krizového štábu ing. Jaroslav Novotný, tajemníkem pan Martin Svoboda a členy pan Milan Turan (předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality), pan Martin Němeček (vedoucí odboru správy majetku), pan Petr Prchal (vedoucí VPS), paní Jana Tesařová (vedoucí odboru správního), pan Miloslav Kolařík (člen Českého svazu rybářů) a pan Miroslav Šindelář (člen Sboru dobrovolných hasičů).

V termínu do 31.10.2009 budou zpracovány, popřípadě novelizovány materiály,které vyplývají z povinností obce v oblasti havarijní připravenosti.

Čvc
24

Naši dobrovoní hasiči, kteří se zúčastnili jednání zastupitelstva dne 23.července 2009 (kde se rozhodovalo o podepsání smlouvy na nákup nové hasičské cisterny) byli nuceni těsně po 18. hodině jednání zastupitelstva úprkem opustit, neboť se v Úvalech zdvihla větrná smršť, která „pokosila“ několik stromů v Úvalech i okolí. Co napáchala na lípě vedle kostela je viděl na přiložených snímcích:

Odtrhla se velmi silná větev. Naštěstí to "odnesl" jen plot u školy.

Odtrhla se velmi silná větev. Naštěstí to "odnesl" jen plot u školy.

Ochrana obyvatel před padajícími stromy se tedy stává jednou z priorit. Vytypované stromy budou podrobeny posouzení dendrologů a nelze vyloučit, že se některé stromy budou muset snížit, nebo dokonce pokácet. Ochrana životů občanů – zejména životů dětí v prostranství u školy je totiž prioritou nejzásadnější.

Strom je uvnitř dutý a nahnilý!

Strom je uvnitř dutý a nahnilý!

Čvc
20

 dsc003922 

 Družstvo místního sdružení ODS Úvaly ve složení Šťastný, Turan, Štěpánovský, doplněné o pana senátora Karla Šebka, zvoleného za naši oblast, se bohužel neprobojovalo do semifinále v turnaji Petanque, který se konal v něděli, 19. července 2009 v Říčanech. Od postupu dělilo náš tým pouze několik bodů …

Nicméně – samotný turnaj vnuknul jeho účastníkům myšlenku uspořádat v Úvalech turnaj mezi jednotlivými městskými částmi. A petanque je určitě ideální sportovní disciplína, neboť jej mohou hrát děti i senioři.  Navíc: komunikace mezi občany jednotlivých částí, mezi „starousedlíky“ a „náplavou“  je určitě nanejvíc potřebná; jistě by z našeho úvalského slovníku alespoň částečně vytlačila slůvko „ONI“ …

dsc003941

 

Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo dne 14. července dotaci na výstavbu kanalizace v Úvalech ve výši 7 milionů Kč. Jedná se o prostředky z Fondu životního prostředí a budou využity na výstavbu další části kanalizace, patrně v oblasti „starých“ Slovan.

cisticka-zblizka-20061

Situace v oblasti Škvorecké ulice začíná být z hlediska hlučnosti kamionové dopravy skutečně nesnesitelná. Tento fakt se plně projevil po „osídlení“ nové výstavby na Slovanech, determinuje mnoho otázek a odhaluje chyby, které se v minulosti staly.

Pokud problém kamionové dopravy v uvedené lokalizaci podrobíme určité analýze, zjistíme, že má celá záležitost „tři vrstvy“ příčin a důsledků – primární, sekundární a terciální.

Primární příčinou je nevhodný systém vybírání mýtného, který umožňuje, aby přepravci šetřili provozní náklady využíváním silnic I. a II. třídy. Vzniká tím nesnesitelná hlučnost, rizika dopravních úrazů a devastace silnic. Přitom stačilo umístit několik „bran“ na vytypovaných sinicích a finančně znevýhodnit jejich používání. Jistě by se tímto způsobem ušetřily nemalé finanční prostředky, které je nyní nutno vynakládat na opravy kamiony zničených „spojek“…

Sekundárním důsledkem je nutnost developerů investovat výstavby do protihlukových stěn, ochranných tras pro chodce  „postižených lokalitách“ – a zvyšovat tím ceny nemovitostí: konečným „plátcem“ „ochrany proti kamionové dopravě“ se tak stává občan, který si nemovitost zakoupí, ačkoli se jedná o systémovou chybu zapříčiněnou centrálně

Terciální důsledky – v případech, kdy „protikamionová opatření“ nerealizoval developer,  pak padají na „město“, lépe řečeno na všechny občany daného města, neboť jakákoli opatření jdou z městského rozpočtu.

Díky základní systémové chybě při vybírání mýtného jsou developeři i město v nezáviděníhodné pozici – dopadá na ně řešení důsledků, které samozřejmě nezavinily.

Město má možnost ovlivnit investiční záměr developera v průběhu stavebního řízení, riskuje tím samozřejmě možnost, že investor od investičního záměru ustoupív některých případech může ustoupení investora od realizace investic záměrů město poškodit.

Konečným důsledkem případů podobných tomu na Slovanech, kdy nebyla protihluková opatření aplikována jako součást výstavby,  jsou pak „obranná opatření“různého typu, například hledání důvodů pro omezení až zastavení průjezdu (měření hlučnosti, hodnocení stavu silnice, „vážení“ kamionů a podobně), znepříjemňování průjezdu (časté silniční kontroly, pokutování, omezování rychlosti, stavění kruhových objezdů a tak dále).

Závěr: Vedení města Úvaly podniká kroky v oblasti „terciální“ a chceme využít veškerých možností, jak kamionovou dopravu omezit až zastavit. Uzavřeli jsme také „smlouvu o spolupráci při řešení důsledků kamionové dopravy“s dalšími obcemi „na trase“, například se Škvorcem, Zlatou a podobně postiženými. Nejedná se však o řešení jednoduchá, neboť primární příčina zůstává nezměněna.